BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Samorządowe instytucje rynku pracy wobec osób wykluczonych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 135-144
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Samorząd terytorialny, Urzędy pracy, Rynek pracy
Social exclusion, Local government, Labour offices, Labour market
Abstrakt
Rynek pracy jest oceniany najczęściej przez wielkość stopy bezrobocia, a nadto z uwagi na skutki i przyczyny nieposiadania pracy przez jego uczestników. W procesach zachodzących na rynku pracy występują także zjawiska mające na niego dość istotny wpływ. Są one związane w szczególności z wykluczeniem społecznym. Pozostawanie bez pracy powoduje bowiem brak możliwości zarobkowania, wyłącza osoby z systemu pracy, z zawodu, przyczynia się do deprywacji potrzeb itp. Wykluczenie może być konsekwencją bezrobocia. Pozostawanie bez pracy może być także spowodowane wykluczeniem społecznym, np. przez niedostateczny poziom kwalifikacji, edukacji, niepełnosprawność czy ubóstwo. Termin "wykluczenie społeczne" bywa bardzo różnie definiowany. U jego podstaw leży założenie, że w społeczeństwie znajduje się pewna grupa ludzi, która jest wyłączona ze sfery obowiązywania prawa. W większości definicji wykluczenie społeczne traktuje się jako sytuację uniemożliwiającą lub utrudniającą jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych. Jak podkreśla K.W. Frieske, zjawiska wykluczenia są związane z ubóstwem, ale charakter tych związków jest niejasny3. Dzieje się tak dlatego, że najczęściej ubóstwo staje się szczególną okolicznością, która powoduje wykluczenie ludzi z uczestnictwa w życiu zbiorowym4. Objawem tego staje się m.in. niepodejmowanie działalności życiowej (zwyczajowej i społecznie akceptowanej) przez jednostki lub grupy. W wielu sytuacjach wykluczenie pojawia się jako rezultat ubóstwa, a skrajne ubóstwo należy uznać za synonim wykluczenia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronka A.: Badanie katowickie, W: Badanie bezrobocia długookresowego. Red. M. Kabaj. IPiSS, Warszawa 2001.
 2. Dyczewski L., Wadowski D.: Badanie lubelskie W: Badanie bezrobocia długookresowego. Red. M. Kabaj. IPiSS, Warszawa 2001.
 3. Frieske K.W.: Wprowadzenie: pesymistyczne wnioski teoretycznych implikacji. W: Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Red. K.W. Frieske. Warszawa 2004.
 4. Frieske K.W.: Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 5. Kowalak T.: Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998.
 6. Pisz Z.: Uwagi ogólne na temat zabezpieczenia społecznego. W: Zadania społeczne. Red. A. Pisz. AE, Wrocław 1998, s. 21.
 7. Pisz Z.: Problemy społeczne transformacji w Polsce. AE, Opole 2001.
 8. Kaźmierczak T., Rymsza M.: W stronę aktywnej polityki społecznej. ISP, Warszawa 2003.
 9. Baron-Wiaterek M.: Ustrojowo-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008.Chodyra P., Trzeciecki A.: Centra integracji społecznej. Jak to robić. "Polityka Społeczna" 2004 nr 4.
 10. Kabaj M.: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Warszawa 2000.
 11. Auleytner J., Głąbicka K.: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu