BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sektor usług jako źródło nowych miejsc pracy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 169-178, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kraje rozwijające się, Dobrobyt społeczny, Usługi
Labour market, Developing countries, Social welfare, Services
Abstrakt
We współczesnych wysoko rozwiniętych gospodarkach cały czas postępuje proces zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle i zwiększania zatrudnienia w sektorze usług. Sektor usług stał się swego rodzaju wyznacznikiem postępu ekonomicznego, społecznego i kulturalnego. Rozwój sektora usług wpływa nie tylko na tempo wzrostu gospodarczego i konkurencyjność gospodarek, ale także zapewnia społeczeństwom wysoki standard życia i bezpieczeństwo socjalne. W rozwoju tego sektora można zaobserwować pewne prawidłowości, które wyznaczają kolejne etapy rozwoju społeczeństwa. Jednak mimo niewątpliwych cech wspólnych w przemianach struktury zatrudnienia, istnieje także historyczna różnorodność wzorów zatrudnienia, w zależności od specyficznych instytucji, kultury i środowisk politycznych. Najczęściej wraz ze wzrostem dochodu narodowego, któremu towarzyszy wzrost dobrobytu społeczeństwa zwiększa się zapotrzebowanie na usługi. Szczególnie ważną rolę odgrywa tu wzrost potrzeb i aspiracji społeczeństwa w zakresie wiedzy i wykształcenia. Z kolei wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa powoduje, że wzrost i rozwój gospodarki zaczyna opierać się głównie na przyswajaniu i wykorzystywaniu wiedzy. To wiedza jako taka (nakłady i stan wiedzy) zaczyna współcześnie w większym stopniu determinować tempo i poziom rozwoju gospodarczego niż nakłady i stan oraz (wolumen) środków trwałych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2007.
 2. Zienkowski L.: Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? W: Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 3. Giddens A.: Europę in the Global Age. Polity Press, Cambridge 2007.
 4. Rogoziński K.: Wstęp. W: Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999. Red. K. Rogoziński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 5. Niewadzi Cz.: Sektor usług w kapitalizmie. PWN, Warszawa 1982.
 6. Nicholls R.: Przekształcenia w sektorze usług w Polsce w perspektywie europejskiej. W: Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999. Red. K. Rogoziński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 7. Gershuny J., Miles I.: The New Service Economy: The Transformation of Employment in Industrial Societies, Frances Pinter 1983.
 8. Szukalski S.M.: Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 9. Wiśniewski F.: Pojęcie i podział usług. "Ruch Pracowniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1965, nr 2, s. 4.
 10. Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M.: Usługi w teorii ekonomii. W: Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. PWN, Warszawa 2005
 11. Daszkowska M.: Usługi. Produkcja, rynek, marketing. PWN, Warszawa 1998.Rogoziński K.: Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. PWN, Warszawa 1980.
 13. Rogoziński K.: Zarys nowego paradygmatu teorii usług. W: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497. Ekonomiczne Problemy Usług nr 20. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu