BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Hybrydowość, użyteczność i atrakcyjność jako atrybuty usług rekreacyjnych (wellness - fitness - sport dla wszystkich)
Hybridity, Utility and Attractiveness as Attributes of Recreation Services (Wellness - Fitness - Sport for All)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 739-749, bibliogr. 15 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Rekreacja, Sport
Recreation, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie potrzeba posiadania atrakcyjnego wyglądu, utrzymywania zadawalającego stanu zdrowia, sprawności życiowej i dobrego samopoczucia coraz silniej utrwala się zarówno w świadomości indywidualnej, jak i wspólnej. Zwiększa się więc zapotrzebowanie na usługi rekreacyjne, obejmujące wellness, fitness, jak i te określane jako sport dla wszystkich. Usługi te możemy postrzegać jako produkt komercyjny, będący odpowiedzią na potrzeby klienta korporacyjnego oraz klientów indywidualnych. Usługa rekreacyjna jest kategorią dynamiczną, mniej lub bardziej złożoną, a jej atrybuty wyznaczane są hybrydowością usług, przejawianych zarówno w użyteczności, jak i atrakcyjności, które z kolei wyznaczają poziom korzyści i wartości dla klienta. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, wyznaczono wzajemnie zależne cele publikacji, w tym: 1. dokonano analizy zakresu hybrydowości usług rekreacyjnych, uwzględniając ich pragmatyczny i sieciowy wymiar, 2. zidentyfikowano główne wyznaczniki hybrydowości usług rekreacyjnych, tj. ich praktyczną użyteczność i wizerunkową atrakcyjność, 3. przedstawiono skonstruowaną na podstawie zdefiniowanych kryteriów metodę oceny atrybutów (wartości) usług rekreacyjnych dla klientów (metoda może stanowić podstawę dostosowywania treści usług rekreacyjnych do wartości klienta).(abstrakt oryginalny)

The pursuit of attractive looks, satisfactory health, fitness and mental well-being is taking an ever-stronger hold in various cultures all around the world, both in individual and collective consciousness. This results in an increasing demand for services related to recreation, fitness and the so-called wellness. Such services can be perceived as a commercial product that provides the answer to the needs expressed by corporate and individual clients. Recreation service is a dynamic concept of varying complexity. Its attributes are determined by its attractiveness, as reflected in the extent of benefits and values the client derives from it. Having in mind the above considerations, this paper presents: 1. an analysis of recreation services with regard to their hybridity - an element which indicates an innovative approach, 2. original criteria allowing for identification of recreation services as to their practical utility and attractiveness, and 3. an analysis of results obtained from the research on clients' assessment of values attributed to recreation services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek Z., Kwilecka M. (2006), Bezpośrednie funkcje rekreacji, Warszawa, WSE.
 2. Dąbrowski A. (2006), Zarys teorii rekreacji ruchowej, Warszawa, WSE, s. 11.
 3. Dyraga B. (2003), Czym jest fitness dla wellnessu?, "Body Life" nr 3.
 4. Grodzka-Kubiak E. (2002), Aerobik czy fitness. Poznań.
 5. Kotler P. (1996), Marketing: analiza planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa, Geberthner i Spółka.
 6. Marciszewska B. (1999), Konsumpcja usług rekreacyjno- sportowych, AWF Gdańsk.
 7. Mc Kenna R. (1993), Relationship Marketing. Successful Strategies for the Age of Customer, NY, Addison-Weseley Publishing Comp.
 8. Mickiewicz A. (2000), Jaki Fitness, "Body Life" nr 1.
 9. Panfil R. (2008a), Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, Leszno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 10. Panfil R. (2008b), Synergiczne postrzeganie zespołowości - kaprys poznawczy czy praktyczna konieczność, Leszno, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki.
 11. Panfil R. (2012), Fitness jako produkt [w:] Produkty sportowe - identyfikacja, rozwój, dystrybucja, Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu.
 12. Payne A. (1996), Marketing usług, Warszawa, PWE.
 13. Radomski M. (2002), WELLNESS - jak osiagnać ten stan?, "Body Life" nr 4.
 14. Szymański I. (2000), Fitness-aerobik, "Body Life" nr 1.
 15. Toczek-Werner S. (2005), Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław, AWF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu