BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Podciechowska Karolina (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Stęsik Monika (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Pole dance jako nowoczesna forma aktywności rekreacyjnej
Pole Dance as a Modern Form of Recreational Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 765-773, bibliogr. 8 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Sport, Rekreacja
Sport, Recreation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pole dance popularnie nazywany jest tańcem na rurze. Stereotypowo kojarzony jest z tańcem erotycznym wykonywanym w nocnych lokalach. Jednak koncepcja pole dance jest zupełnie inna. Termin ten składa się z dwóch części - pole, co oznacza drążek, i dance, czyli taniec. Można go więc przetłumaczyć jako "taniec na drążku". Jest to młoda, rozwijająca się i w związku z tym trudna do zdefiniowania dyscyplina. Dla jednych pole dance to forma sztuki tanecznej, inni traktują go jako sport, jeszcze inni wykorzystują jako formę fitness. Pole dance łączy w sobie elementy akrobatyki, gimnastyki i tańca, a nawet jogi, wykonywane na pionowym drążku gimnastycznym tworzącym przedstawienie o artystycznym lub sportowym charakterze. Celem pracy było przedstawienie pole dance jako mało znanej formy aktywności rekreacyjnej i jej pozytywnych aspektów na tle stereotypów nie do końca zgodnych z rzeczywistą koncepcją tego rodzaju ćwiczeń, a także wskazanie głównych motywów skłaniających ludzi do uprawiania pole dance i wynikających z tego korzyści. Przeprowadzono badania ankietowe na grupie 50 kobiet regularnie uczestniczących w zajęciach pole dance. Jak wynika z ankiet, do podjęcia aktywności pole dance zachęca przede wszystkim chęć poznania nowych form rekreacji, a także połączenie w pole dance różnych elementów - tańca, akrobatyki, gimnastyki i fitnessu. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ pole dance na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną uczestników. Aktywność ta jest treningiem całego ciała oraz formą relaksu i odreagowania od codzienności.(abstrakt oryginalny)

The term, pole dance consists of two items - 'pole' which means 'a thick stick' and 'dance' denoting the activity of dancing. Thus, pole dance can be so explained as dancing on a pole. Being new and only evolving discipline, it is difficult to define. Pole dance combines elements of acrobatics, gymnastics, dance, and even yoga, and is performed on a vertical gymnastic pole, creating a performance of artistic or sporting character. The aim of the study is to present a little-known form of recreational activity that is the pole dance, showing its positive aspects against the stereotypes which are not fully compatible with the actual concept of this kind of exercise. The study examines the main motives that drive people to take up pole dance and the benefits resulting from practicing it. The survey was conducted on a group of 50 women regularly attending pole dance classes. According to the research, the main incentive encouraging people to undertake the activity of pole dance is in particular the desire to explore new forms of recreation, as well as the fact that the pole dance is a mixture of different elements - dance, acrobatics, gymnastics and fitness. The study shows a positive effect of pole dance on the physical and mental sphere of its practitioners. The activity is training of the whole body, a form of relaxation and a recovery from our everyday life.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chujoy A., Manchester P. W. (1967), The Dance Encyclopedia. Revised and enlarged edition. Simon and Schuster, New York.
  2. Drury R. (2006), Pole dancing - the naughty girl's guide, Connections Book Publishing, London.
  3. Holland S. (2010), Pole dancing. Empowerment and embodiment, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
  4. Kelley S. (2008), Pole Dancing für jede Frau, Riva, München.
  5. Karkosz K. (1998), Akrobatyka sportowa, AWF, Katowice.
  6. Stanisławski J., Billip K., Chociłowska Z. (1984), Podręczny słownik angielsko-polski. Wiedza Powszechna, Warszawa.
  7. Trendy Magazyn, "Potańcówki przy rurze". nr 23, 04/2011.
  8. Trendy Magazyn, "Wiele hałasu o Pole Dance". nr 24, 03/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu