BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podciechowska Karolina (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Karpińska Aleksandra (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Sikorska Karolina (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Relaksacja w zajęciach fitness na przykładzie form body & mind
Relaxation in Fitness Classes on the Example of Body and Mind Forms
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 787-795, bibliogr. 13 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Rekreacja, Zdrowie
Recreation, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez stresującą pracę i szybki styl życia, dużą popularnością cieszą się nie tylko zajęcia klasycznego aerobiku, ale także ćwiczenia relaksujące, łączące elementy rozciągające, wzmacniające oraz wyciszające, określane mianem body and mind. Ćwiczenia tego typu mają za zadanie połączyć pracę umysłu z ciałem. Muzyka wykorzystywana w tych zajęciach jest spokojniejsza niż w innych zajęciach fitnessowych, pozwala uczestnikowi bardziej skupić się na ćwiczeniach i wyciszyć organizm. Celem badań była próba ukazania korzyści fizycznych i psychicznych płynących z uczestnictwa w zajęciach body & mind, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Po analizie odpowiedzi respondentów wyciągnięto następujące wnioski końcowe: W skład body & mind wchodzą następujące formy zajęć: pilates, BodyArt®, zdrowy kręgosłup, joga, stretching. Badani błędnie wskazywali także: TBC, ABT czy Pump. Zajęcia body & mind kierowane są do wszystkich. Zarówno do osób starszych, jak i młodych, także do tych, którzy mają problemy zdrowotne, jak i tych, którzy uczęszczają na zajęcia profilaktycznie. Według badanych najważniejszymi motywami podjęcia uczestnictwa w zajęciach body & mind były: wyeliminowanie bólów kręgosłupa oraz poprawa gibkości ciała. Kolejne ważne czynniki to: wyrobienie zgrabnej sylwetki oraz relaks i odpoczynek. Respondenci wymieniali wiele korzyści, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w tej formie, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Najczęściej jednak wskazywali: zmniejszenie bólów kręgosłupa, lepsze czucie własnego ciała oraz większa siła mięśniowa. Z korzyści psychicznych natomiast: polepszenie samopoczucia i poprawa nastroju, zmniejszenie uczucia zmęczenia oraz zmniejszenie napięcia i stresu.(abstrakt oryginalny)

In today's world dominated by stressful work and hectic lifestyle, the classes that enjoy increasing popularity are not only the classic aerobics classes, but also relaxation exercises combining elements of stretching, strengthening and unwinding known as body and mind. Exercises of this type are designed to combine the work of the mind with the body. Music used in these classes is calmer than in the other fitness classes, and allows the participant to focus more on exercise and calming down the body. The aim of the study is an attempt to show physical and psychological benefits arising from participation in body and mind classes. A method of diagnostic survey - the questionnaire technique - was used. After analyzing the respondents' replies the following conclusions were drawn: 1. Body and mind includes the following forms of classes: Pilates, BodyArt®, healthy spine, yoga, stretching. The respondents also incorrectly point at TBC (Total Body Conditioning), ABT (Abdominal, Buttocks, Thighs) or Pump. 2. Body and mind classes are directed to everybody, both the elderly and the young, to those who have health problems and those who attend the classes prophylactically. 3. According to the respondents, the most important reasons for the participation in body and mind classes are elimination of back/spine pains, and improving the flexibility of the body. Other important factors include working out a slim silhouette as well as relaxation and rest. 4. Respondents mention a number of benefits, both physical and mental, arising from their participation in this form of exercise. Most frequently, however, they point out: the reduction of back pains, better feeling of their body and greater muscle strength, while mental benefits include: improving the well-being and mood enhancement, reducing fatigue and relieving tension and stress.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmitrzak D. (2008), Techniki relaksu, Warszawa, Hachatle Live Polska.
 2. Heszen-Niedojek I. (2000), Stres i radzenie sobie - główne kontrowersje, Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Karpińska A., Pluta B., Kulawiak M. (2014), The use of equipment and accessories in modern forms of fitness classes and their impact on the attractiveness and the effects of exercise [w:] Tourism research in a changing world editors. Dias, red. J. Kosmaczewska, E. Dziedzic, A. Leiria Magliulo, GITUR - Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, s. 377-385.
 4. Kuba L., Paruzel-Dyja M. (2010), Fitness nowoczesne formy gimnastyki podstawy teoretyczne, AWF Katowice.
 5. Matella K. (2011), Fitness zdrowie i uroda, Body Life, Toruń, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL.
 6. Nelson A.G., Kokkonen J. (2010), Anatomia Stretchingu., Białystok, Studio Astropsychologii.
 7. Pietrzyk D. (red.) (2003), Fitness - nowoczesne formy gimnastyki. Podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej, Warszawa, Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 8. Siwiński W. (2000), Metodyka pisania prac dyplomowych i magisterskich w dziedzinie turystyki i rekreacji, Polski Dom Wydawniczy "Ławica".
 9. Terelak F. (2001), Psychologia stresu, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta, s. 66.
 10. Titkow A. (1993), Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, Warszawa, PiW.
 11. "Trainer" nr 2/2012, Health and Beauty Media.
 12. http://jatomifitness.pl/pl/zajecia/zdrowy- -kr gos (23.08.2014).
 13. www.ideafit.com/fitness-library/what-is-mind- -body-exercise (16.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu