BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Social Media as a Communication Area in Fitness Services
Social media jako obszar komunikacji w usługach fitness
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 825-833, bibliogr. 27 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Sport, Usługi, Aplikacje internetowe, Zarządzanie treścią
Social media, Sport, Services, Internet application, Content management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacje Hoffman i Novaka (Hoffman, Novak 1996: 66) wskazywały już na wpływ zmian w komunikacji poprzez Internet (komunikacji wielu-do-wielu) oraz dynamicznego rozwoju Internetu na zmiany w zachowaniach konsumentów. Sam rozwój Internetu i technologii informacyjnej, według R.V. Kozinets, zdeterminował powstanie wirtualnych społeczności, w tym konsumenckich, które stanowią "grupy e-konsumentów, których interakcje online są oparte na wymianie informacji, entuzjazmie oraz wiedzy na temat doświadczeń konsumpcyjnych" (Kozinets 1999: 254; Bickart, Schindler 2001). Usługi fitness, budując swoją markę poprzez social media, powinny w odpowiedni sposób zarządzać zawartością komunikatów promocyjnych i informacyjnych - tak, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców, budować społeczność skupioną wokół marki. Celem artykułu jest scharakteryzowanie social mediów jako kanału komunikacji, zaprezentowanie najlepszych praktyk dotyczących komunikacji usług fitness przez social media oraz wskazanie najlepszych, zdaniem autorki, sposobów budowania interakcji z odbiorcami usług fitness. (abstrakt oryginalny)

Publications of Hoffman and Novak (Hoffman, Novak 1996: 66) indicated the impact of changes to Internet communication (many-to-many communication) and a dynamic development of the internet on consumer behaviour. The mere development of the Internet and information technologies, according to R.V. Kozinets, has determined the rise of virtual communities including consumer communities constituting "e-consumers groups whose interactions online are based on the exchange of information, enthusiasm and knowledge on consumption experiences" (Kozinets 1999: 254; Bickart, Schindler 2001). While building their brand through social media, fitness services should manage appropriately the contents of promotional and information messages - to increase recipients' involvement, build a brand-centred community. This paper aims to characterize social media as communication channels, present the best practices in communicating fitness services through social media and indicate the best, in the Author's opinion, ways of building interactions with users of fitness services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 24 Hour Fitness:https://www.facebook.com/24HourFitness?fref=ts (access 18.01.2015);
 2. Athlinks: http://www.athlinks.com/Race/ Event/?raceid=62844&courseid=0(access 18.01.2015).
 3. Aplikacje fitness w Polsce: https://www.endomondo. com/, https://www.runtastic.com/ pl, http://runkeeper.com/, http://www.6weidera. com/, http://www.androido.pl/kardiograf- cardiograph-zmierz-rytm-serca/ (access 18.01.2015).
 4. Bagozzi R.P., Dholakia U.M. (2002), Intentionalsocialaction in virtualcommunities. Journal of Interactive Marketing, 16 (2)/.
 5. Bell D. (2001), AnIntroduction to Cyberculture, London-New York, s. 47.
 6. http://networkeddigital. com/2010/04/17/definicja-social-media/ (dostęp: 20. 12.2014).
 7. Bickart B., Schindler R.M. (2001), Internet forums as influential sources of consumer information, Journal of Interactive Marketing, 15 (3).
 8. CrossFit : https://www.facebook.com/crossfit? fref=ts (access 18.01.2015).
 9. Equinox:https://www.facebook.com/games/ equinoxfitness/?fbs=1101&fref=ts (access 18.01.2015).
 10. Evans L.L. (2010), Social Media Marketing. QUE Publishing, New York.
 11. Fitocracy: https://www.fitocracy.com/( access 18.01.2015).
 12. Hoffman D.L., Novak Th. P. (1996), Marketing in hypermediacomputer-mediatedenvironments: conceptualfoundations, Journal of Marketing, 60.
 13. Joshi A. (2007), Web 2.0 Mining: AnalyzingSocial Media, In Proceedings, Proceedings of the NSFSymposium on NextGeneration of Data Mining and Cyber-Enabled Discovery for Innovation.
 14. Kozinets R.V. (1999), E-tribalized marketing? The strategicimplications of virtualcommunities of consumption, European Management Journal, 17 (3), p. 254.
 15. MyFitnessPal: http://www.myfitnesspal.com/( access 18.01.2015).
 16. Nike Training Club: https://www.facebook.com/ games/nike_trainingclub/?fbs=1101&fref=ts (access 18.01.2015).
 17. Raport Social Media 2011, Internet Standard: http://www.internetstandard.pl/news/365447/ Internet.Standard.prezentuje.raport.Social. Media.2011.html (access 14. 12.2014).
 18. Safko L. (2010), The Social Media Bible, John Wiley& Sons, New Yersey, s. 176-177.
 19. Seda C. (2008), Sprzedaż online, Helion, Gliwice.
 20. Smektała T. (2006), Public relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław, s. 148.
 21. Social media: http://www.europae.pl/biznes/ artykuy/338-social-media-portale-spoecznociowe-web-20 (access 02.10.2013).
 22. Social media: http://socialmedia.pl/tag/social-media-definicja/ (access 02.12.2014).
 23. SoulCycle : https://www.facebook.com/pages/ SoulCycle/64759509591?fref=ts (access 18.01.2015).
 24. Strava: http://www.strava.com/( access 18.01.2015).
 25. Sterne J. (2010), Social Media Metrics. How to measure and optimize your marketing investment, J. Wiley&Sons, New Jersey.
 26. Treadaway Ch., Smith M. (2010), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Helion, Gliwice.
 27. Weinberg T. (2009), The New Community Rules. Marketing in the Social Media, OʼReilly, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu