BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzęcki Radosław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Konfliktowy styl uprawiania polityki a widoczność medialna
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 26, s. 279-294, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe Media : Edukacja - Polityka - Ekonomia - Kultura
Słowa kluczowe
Media, Media informacyjne, Polityka, Konflikty polityczne
Media, Information media, Politics, Political conflicts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem wpływu procesów mediatyzacji na sposób uprawiania polityki w ramach polskiego systemu politycznego, szczególnie po 2005 roku aż po aktualne wydarzenia. Autor dokonuje systematyzacji czynników warunkujących charakter konfliktu (funkcjonalny vs. destrykcyjny) oraz wskazuje determinanty konfliktowego stylu uprawiania polityki przez przedstawicieli dwóch najważniejszych partii politycznych w Polsce: Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Autor wyjaśnia także konflikt w kategoriach atrakcyjności medialnej oraz przedstawia dane empiryczne ilustrujące związek między wyborem konfliktowego stylu uprawiania polityki a medialną widocznością. (abstrakt oryginalny)

The article describes an issue of mediatization 's impact on the way of making politics in Polish political system, mainly after 2005 until contemporary events. Author systematizes factors which determine a conflict's character (functional vs. destructive) and takes notice of confrontational style of politics determinants among representatives of both political parties, the Civic Platform and Law and Justice. Author explains conflict as cm information value and presents empirical data illustrating relationships between confrontational style of politics and media visibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik Ł. (2009), Tabloidyzacja sposobu przedstawiania polityki i polityków w dzienniku "Fakt", [w:] Dudek P. (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Toruń.
 2. Bunton K., Connery T.B., Kanihan S.F., Neuzil M., Nimmer D. (1999), Writing Across The Media, Boston/New York.
 3. Coser L. (1975), Społeczne funkcje konfliktu, [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznej, Warszawa.
 4. Cotter C. (2010), News Talk: Investigating the Language of Journalism, Cambridge.
 5. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1997), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków.
 6. DeWerth-Pallmeyer D. (1997), The Audience in the News, Mahwah.
 7. ESS Round 5: European Social Survey (2010), komputerowy zbiór danych, URL: http://www.europeansocialsurvey.org, odczyt z dnia 6.04.2012.
 8. Eurobarometer, (2011), Public opinion in the European Union, URL: http:// ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm, odczyt z dnia 6.04.2012.
 9. Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa.
 10. Habermas J. (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawa, Warszawa.
 11. Hjarvard S. (2008), The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, "Nordicom Review", nr 29(2).
 12. Itule B.D., Anderson D.A. (2002), News Writing and Reporting for Today 's Media, New York.
 13. Kłosińska K. (2004), Językowe cechy politycznego ,, dyskursu zamkniętego ", [w:] Garpiel R., Leszczyńska K., Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków.
 14. Kochan M. (2007), Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków.
 15. Lijphart A. (1997), Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven.
 16. Mair P. (1997), Party System Change, Oxford.
 17. Marzęcki R. (2012), Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Kraków.
 18. McCombs M. (2008), Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna, Kraków.
 19. Mencher M. (2010), Melvin Mertener 's News Reporting and Writing, New York.
 20. Meyer T. (2002), Media Democracy: How the Media Colonize Politics, Cambridge.
 21. Mills Ch. W. (1961), Elita władzy, Warszawa.
 22. Mouffe Ch. (2008), Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa.
 23. Nicpoń M., Marzęcki R. (2009), Nieracjonalność argumentacji w politycznym sporze o euro, "Annales UMCS Sectio K: Politologia", vol. XVI, 2.
 24. Nicpoń M., Marzęcki R. (2010), Debata w mediach a racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] Niezgoda M., Swiątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red.), Comunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków.
 25. Ost D. (2007), Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa.
 26. Petersson O., Djerf-Pierre M., Holmberg S., Strömbäck J., Weibull L. (2006), Report from the Democratic Audit of Sweden 2006. Media and Elections in Sweden, Stockholm.
 27. Sartori G. (1998), Teoria demokracji, Warszawa.
 28. Sartori G. (2007), Homo videns: telewizja i post-my'sienie, Warszawa.
 29. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.
 30. Shoemaker P.J., Vos T.P. (2009), Gatekeeping Theory, New York.
 31. Stempel G. (1962), Content Patterns of Small and Metropolitan Dailies, "Journalism Quarterly", vol. 39(1).
 32. Strömbäck J. (2010), Mediatization of Politics. Toward a Conceptual Framework for Comparative Research, [w:] The Sourcebook for Political Communication Research, Bucy E.P., Lance Holbert R., New York.
 33. Strömbäck J., Esser F. (2009), Shaping Politics: Mediatization and Media Interventionism, [w:] Lundby K. (red.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences, New York.
 34. Strömbäck J., Nord L. (2008), Media and Politics in Sweden, [w:] Strömbäck J., Orsten M., Aalberg T. (red.), Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries, Nordicom, Göteborg.
 35. Wayne B., Mackenzie C, Cole R. (2006), Conflict and Consensus in American Politics, Belmont.
 36. Weber M. (1998), Polityka jako zawód i powołanie, Kraków
 37. Weber M., (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa.
 38. Wesołowska E. (2010), Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości: wielość dróg do porozumienia, Olsztyn.
 39. Żiżek S. (2011), Carl Schmitt w czasach postpolityki, [w:] Mouffe Ch. (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu