BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Sobczak Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Barwy tworzenia wartości przedsiębiorstwa
Colours of Enterprise Value Creation
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2013, nr 1, s. 71-84, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Strategiczne jednostki biznesu
Enterprise value, Strategic Business Unit (SBU)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja sprawności strategicznych działań dotyczących tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Przedmiotem analizy jest przedsiębiorstwo w ujęciu modelu ekonomiczno- finansowego. Jego celem strategicznym jest tworzenie wartości dodanej dla właścicieli i głównych jego interesariuszy. Przedstawiono tworzenie wartości w sposób właściwy dla strategii Czerwonego Oceanu i strategii Błękitnego Oceanu. Strategie te skojarzono z postawami pracowników i menedżerów: zachowawczą - nazywaną Czerwonym Pociągiem i kreatywną, nowoczesną - nazywaną Błękitnym Ekspresem. Wskazano na interakcje występujące między barwą strategii, kolorem postaw a tempem i kierunkiem zmian wartości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify performance measures for the creation of strategic business value. The analysis is established in terms of economic and financial model. Its strategic goal is to create added value for its owners and key stakeholders. The creation of value in a manner appropriate for the Red Ocean Strategy and Blue Ocean Strategy was presented. These strategies been associated with the attitudes of employees and managers: a conservative - called Red Train and creative, modern - called Blue Express. The existence of interactions occurring between the color of the strategy, the color of the attitudes and the pace and direction of changes in value of the company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, M.: Organizacja kreatywna. Warszawa: PWN 2009.
 2. Doyle, P.: Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA 2003.
 3. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M.: Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext 2010.
 4. Kaplan, R.S., Norton, D.P.: Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWN 2010.
 5. Kim, W.C., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić by konkurencja stała się nieistotna. Warszawa, MTBiznes 2005.
 6. Nita, B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 2007.
 7. Penc-Pietrzak, I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H. Beck 2003.
 8. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S.: Nowa era innowacji. Warszawa: PWN 2010.
 9. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V.: Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE 2005.
 10. Rokita, J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE 2009.
 11. Sayle, B., Kumar S.: Błękitny ekspres. Plan dla liderów dynamicznego wzrostu firmy. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika 2008.
 12. Stabryła, A.: Zarzadzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: PWN 2006.
 13. Stankiewicz, M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK 2002.
 14. Sunder, S.:Theory of Accounting and Control. Cincinati, Ohio: South - Western College Publishing 1997.
 15. Suszyński, C. (red.): Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie. Warszawa: PWE 2007.
 16. Woźniak-Sobczak, B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach 2005.
 17. Woźniak-Sobczak, B. (red.): Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach 2007.
 18. Zook, Ch.: Strategia zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy. część II , Globalna ekspansja i nowe modele działalności. Gliwice: Helion 2005.
 19. Zook, Ch., Allen, J.: Strategia zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy. część I . Strategia wzrostu w erze zmian. Gliwice: Helion 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu