BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buk Halina (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Tytuł
Kierunki rozwoju rachunkowości międzynarodowej w Unii Europejskiej
Evolution Tendency of International Accounting in European Union
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2013, nr 1, s. 85-92, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Standardy rachunkowości, Informacja ekonomiczna, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość
Accounting standards, Economic information, Reliability of financial report, Financial statements, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich pięciu latach w Unii Europejskiej, za sprawą ogólnoświatowego postępującego procesu ekonomicznej globalizacji, zaszły istotne zmiany w przedmiocie standardów rachunkowości stosowanych przez jednostki biznesowe, a zwłaszcza przez jednostki mające powiązania międzynarodowe. Różni interesariusze informacji ekonomicznej prezentowanej w sprawozdaniach finansowych wymusili ich harmonizację i standaryzację. Naturalnym procesem stała się standaryzacja i harmonizacja sprawozdawczości finansowej w świecie. Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków zmian w rachunkowości przyjętych do porządku prawnego Unii Europejskiej oraz wynikających z tego korzyści i zagrożeń.(abstrakt oryginalny)

In the last five years in European Union, due to progressive economic globalization, in the accounting standards subject fundamental changes occurred, especially used by business units which have international connection. Investors interested in economic information who are presented in the financial statements forced from the governments and other institutions to harmonize and to standard financial statements in the world. The aim of this article is to present directs of changes in accounting, which are legally adopted by European Union and show dangers and chances resulting from this process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Foremna-Pilarska, M., Radawiecka, E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej. "Forum Rachunkowości" 3/2007 (a).
  2. Foremna-Pilarska, M., Radawiecka E.: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Warszawa: Difin 2007 (b).
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Tom I. International Accounting Standards Board, London 2007. Tłumaczenie polskie publikowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  4. Scott, W.R.: Financial accounting theory. Pearson Prentice Hall 2009.
  5. Stolowy, H., Lebas, M.: Financial Accounting and Reporting. A global perspective. Andover: Cengage Learning EMEA 2006.
  6. Turyna, J., Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK 2008.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223.
  8. Walińska, E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu