BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witała Sabina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja wykorzystania metody wskaźnikowej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu klimatu akustycznego miasta
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 38-48, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Słowa kluczowe
Analiza wskaźnikowa, Rozwój zrównoważony, Hałas, Miasto
Ratio analysis, Sustainable development, Noise, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie wskaźnikowego systemu monitorowania polityk (strategii, programów) zrównoważonego rozwoju to jeden z najtrudniejszych problemów metodycznych i aplikacyjnych prowadzonych nie tylko w Polsce badań nad wskaźnikami rozwoju. Przy nakreślaniu ogólnej koncepcji wskaźnikowego monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju istotna jest odpowiedź na pytanie: Co oznacza rozwój zrównoważony w sensie konstrukcji wskaźnikowej? Pytanie to generuje szereg pytań szczegółowych: jakie konkretne wskaźniki opisują proces zrównoważonego rozwoju (w świetle badań autorki niniejszego artykułu - w dziedzinie kształtowania klimatu akustycznego miasta/oddziaływania hałasu) ? I kolejne istotne pytanie: jak zweryfikować jego postępy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym? Zasady zrównoważonego rozwoju obejmują proces wzajemnego uzależnienia rozwoju człowieka i środowiska naturalnego. Do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju konieczne jest, aby ochrona środowiska stanowiła nierozłączną część procesów rozwojowych i nie była rozpatrywana oddzielnie od nich. Obecnie prowadzone są badania wstępne na przykładzie dwóch wybranych miast aglomeracji śląskiej. Autorka zaprezentowała tylko niektóre wskaźniki dotyczące analizy hałasu miejskiego i nie stanowi to pełnej analizy problemu. Szczegółowe badanie wskaźników zrównoważonego rozwoju w kontekście zarządzania i kształtowania klimatu akustycznego miasta będzie przedstawiane w kolejnych publikacjach, gdyż stanowi to obiekt dalszych badań naukowych autorki niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Tadeusz Borys, "Wskaźniki zrównoważonego rozwoju", Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok, 2005
  2. Konstytucja RP, art. 5
  3. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych tzw. Komisji Brundland z roku 1987
  4. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50
  5. Tadeusz Borys, "Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych", Raport dla ZMP, Jelenia Góra - Poznań, 2008,
  6. Maria Stawicka-Wałkowska, "Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie", Wydawnictwo Instytutu Techniki budowlanej (ITB), Warszawa 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu