BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Janusz (Uniwersytet Zielonogórski), Dylewski Robert (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Analiza i ocena Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w zakresie odpadów budowlanych
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 49-55, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady użyteczne, Składowiska odpadów, Materiały budowlane
Waste management, Useful wastes, Landfill sites, Building materials
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) w kontekście realizacji założonych poziomów recyklingu i odzysku dla odpadów budowlanych w województwie lubuskim.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Dylewski R., Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development - 2010, Vol. 5, no 2, s. 125-131
 2. Adamczyk J., Dylewski R., System gospodarowania odpadami budowlanymi w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego, Management 2012/1, przyjęty do druku
 3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 (2010), Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
 4. Baum H., Katz A., Amounts and composition of construction waste from residential buildings, International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Buildings and Structures, 8-11 November 2004, Barcelona, Spain
 5. Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.U. L 332 z 28.12.2000) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:PL:NOT (dostęp 20.03.2012)
 6. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31999L0031:PL:NOT (dostęp 20.03.2012)
 7. Dyrektywa Rady z dnia 15.06.1975 r. w sprawie odpadów (Dz.U. L 194 z 25.7.1975) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:PL:NOT (dostęp 20.03.2012)
 8. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku - projekt - wersja 6.0, Zielona Góra, marzec 2012 (dostęp 20.03.2012 r.)
 9. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628), akt posiada tekst jednolity z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243)
 10. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622), akt posiada tekst jednolity z dnia 17 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 391)
 11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) akt posiada tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)
 12. Wojewódzki System Odpadowy - raport
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu