BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Programy wieloletnie w układzie zadaniowym - pomiar efektywności i skuteczności
Multi-Year Programs in Performance Budgeting - Measurement of Efficiency and Effectiveness
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 21-32, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Planowanie finansowe, Finanse publiczne, Zarządzanie publiczne
Financial planning, Public finance, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania programów wieloletnich z punktu widzenia kryteriów efektywności i skuteczności. W ocenie tej wykorzystano grupowanie programów wieloletnich na: programy skoncentrowane na skuteczność, programy skoncentrowane na wydatki, programy źle zorganizowane oraz programy, w których rezultaty są niezależne od wydatków. Grupowania tego dokonano, porównując ze sobą stopień realizacji planu wydatków dla programów wieloletnich oraz stopień osiągnięcia planowanych wartości mierników wykorzystywanych przez dysponentów dla programów wieloletnich na potrzeby budżetowania zadaniowego. (fragment tekstu)

This paper presents the assessment of multi-year programs in Poland in the context of performance budgeting implementation. It presents an original method for the classification of multi-year programs into four groups: focused on efficiency, focused on spending, poorly organized, and those in which the results are independent of the spending level. The study indicates the limited effectiveness of many ongoing multi-year programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku, NIK, Warszawa 2014.
  2. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2009 rok, NIK, Warszawa 2010.
  3. Franek S., Wieloletni plan finansowy państwa - obszary oceny, w: Finanse - Problemy - Decyzje. Część 1, red. T. Famulska, K. Znaniecka, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 198.
  4. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006.
  5. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  6. Owsiak S., Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego, w: Budżet zadaniowy, red. K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer, "Studia BAS" 2013, nr 1 (33).
  7. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
  8. Stankiewicz J., Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania finansowego w aspekcie budżetu zadaniowego i wieloletnich planów finansowych w Polsce, w: System prawa finansowego, t. 2, red. E. Ruśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu