BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Mariusz (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Efektywność innowacji z perspektywy przedsiębiorstwa
Effectiveness of Innovation From the Perspective of the Company
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 2, s. 9-20, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Innowacje, Efektywność, Przedsiębiorstwo
Innovations, Effectiveness, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności, jej zakresu, czynników i uwarunkowań generujących efektywność procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest przegląd zagadnień związanych z innowacyjnością i możliwościami oszacowania jej efektywności. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że polskie przedsiębiorstwa podejmując działania innowacyjne w pierwszej kolejności kierują się względami ekonomicznymi (oczekiwaną efektywnością innowacji). Do weryfikacji hipotezy wykorzystano publikacje Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za okresy 2008- 2010 i 2010-2012.(abstrakt oryginalny)

Article deals with the issues of innovation, its scope, factors and conditions that generate the efficiency of the innovation processes. The purpose of this article is to review issues related to innovation and capacity assessment of its effectiveness. The hypothesis of the article is the claim that Polish companies taking innovative actions in the first place driven by economic considerations (expected effectiveness of innovation). To verify the hypothesis used in publications of the Central Statistical Office for the innovative activities of Polish companies for the periods 2008-2010 and 2010-2012.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M.: Wyzwania dla przedsiębiorstw we współczesnym świecie. W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, M. Aluchna (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2010.
 2. Lisowska, R., Starzyńska, D.: Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie województwa łódzkiego. W: Ekonomia, J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.). Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2012, nr 245.
 3. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.). Warszawa: PWN 2002.
 4. McConnell, C.R.: Economics. New York, St. Luis: McGraw-Hill 1984.
 5. Mierzejewska, B.: Innowacje - trendy, wyzwania strategie. W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, M. Aluchna (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2010.
 6. OECD: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: MNiSW 2008.
 7. Pindelski, M.: Wycena produktów innowacyjnych. W: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, M. Aluchna (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2010.
 8. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.). Warszawa: PWN 2005.
 9. Pomykalski, A.: Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2010.
 10. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S.: Nowa era innowacji. Warszawa: PWN 2010.
 11. Skowron-Mielnik, B.: Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 1.
 12. Swann, G.M.: The Economics of Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2009.
 13. Węgrzyn, G.: Uwarunkowania ekonomiczne innowacji w sektorze usług. W: Ekonomia, J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.). Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2012, nr 245.
 14. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/nts_dzialalnosc_innowacyjna_2008-2010, [dostęp 15.11.2012]
 15. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, old.stat.gov.pl/ gus/5840_4997_PLK_HTLM [dostęp 20.02.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu