BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Małgorzata (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Diagnoza wybranych atrybutów elastyczności zatrudnienia
Diagnosis of the Selected Employment Flexibility Attributes
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 2, s. 21-34, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia
Flexible employment, Employment forms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą diagnozy dwóch z czterech atrybutów elastyczności zatrudnienia, mianowicie czasu i kosztów: pozyskiwania pracowników, ich funkcjonowania w organizacji oraz derekrutacji. W analizie uwzględniono typową formę zatrudnienia (tj. umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin) oraz różnorodne formy elastyczne (umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin, umowę o pracę na czas określony w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, umowę na zastępstwo, umowę na czas wykonania określonej pracy, umowę na okres próbny, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę o pracę nakładczą, pracę tymczasową, outsourcing oraz samozatrudnienie). Diagnozy dokonano w oparciu o wyniki badań pierwotnych zrealizowanych w 2012 r. wśród 266 organizacji działających na terenie województwa śląskiego.(abstrakt oryginalny)

This article presents a diagnosis two of four employment flexibility attributes, namely time and costs which refer to recruitment, functioning into organization and reduction process. The analysis is focused on the typical form of employment (open-ended employment contract for a full-time) as well as flexible forms of employment (open-ended employment contract for a part-time, fixed-term contract for a full- and part-time, substitute work contract, task- -related contract, probation contract, civil low contracts, home-based work contract, temporary help agency work, outsourcing and self-employed worker). Considerations are based on the primary source that was a diagnostic survey. It was realized in 2012 among 266 organizations operating in the Silesian Voivodeship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasiewicz, S., Ormińska, J., Rogowski, W., Urban, W.: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej 2009.
  2. Król, M.: An Attempt to Identify the Level of Employment Flexibility in Organizations. Olsztyn: "Olsztyn Economic Journal" 2011, nr 6(2).
  3. Król, M.: Elastyczność zatrudnienia w organizacji. Warszawa: CeDeWu.pl 2014.
  4. Pawlak, Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Poltext 2011. Dr
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu