BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaura Eugenia (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rekrutacja i selekcja personelu w małych przedsiębiorstwach
Recruitment and Selection of Staff in Small Enterprises
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 2, s. 35-42, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Standardy HRM, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Mikroprzedsiębiorstwo
HRM standards, Employee recruitment, Personnel selection, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy procesów rekrutacji i selekcji prowadzonych w małych przedsiębiorstwach. Podstawowym celem artykułu jest prezentacja narzędzi wykorzystywanych przez małe przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji i selekcji. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że małe przedsiębiorstwa stosują najprostsze i najtańsze instrumenty pozyskania pracowników. Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 10 warsztatów napraw samochodowych.(abstrakt oryginalny)

Article applies to recruitment and selection processes conducted in small enterprises. The main aim of this article is to present the tools used by small enterprises in the areas of recruitment and selection. The hypothesis of the article is the claim that small enterprises use the simplest and cheapest instruments of obtaining staff. To verify the hypothesis based on the results of surveys conducted on a sample of 10 car repair shops.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec, M.: Kożusznik, B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator- inspirator. Katowice: AKADE 2000.
 2. Armstrong, M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003.
 3. Bloisi, W.: An Introduction to Human Resource Management. London, Boston: McGraw- -Hill 2007.
 4. Edvinsson, L., Malone, M.S.: Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN 2001.
 5. Król, H, Ludwiczyński, A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN 2006.
 6. Marek, J.: Pozyskiwanie i dobór
 7. Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, M. Juchnowicz (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2011.
 8. Nellis, J.G., Parker, D.: Principles of Business Economics. London: Prentice Hall, Harlow 2006.
 9. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M.: Human Resource Management. Irwin, Boston: McGraw-Hill 2006.
 10. Pocztowski, A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWN 2006.
 11. Schneider, B.: Smith Brent, D., Taylor, S., Flannor, J.: Personality and Organization : A Test of Homogeneity of Personaly Hupothesis. ,,Jurnal of Appllied Psychology'' 1991. No. 83.
 12. Spector, B.: Wprowadzenie zmiany w organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN 2012.
 13. Stredwick, J.: Zarządzanie pracowni
 14. Suchar, M.: Rekrutacja i selekcja personelu. Warszawa: Vademecum Menedżera, C.CH. Beck 2005.
 15. Szaban, J. M.: Zarządzanie zasobami ludzki w biznesie i w administracji publicznej. Warszawa: Difin 2011.
 16. Woźniak, J.: Rekrutacja Teoria i praktyka w profesjonalnej firmie. Warszawa: PWN 2013.
 17. Zieliński, M.: Pozyskanie personelu. W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, H. Zadora (red.). Warszawa: C.H. Beck 2009.
 18. Zieliński, M.: Pozyskiwanie personelu a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Gliwice: Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie" 2011, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu