BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazowski Szymon (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Skuteczność szkoleń w małym przedsiębiorstwie
The Efficiency of Training in Small Enterprise
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 2, s. 43-52, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Standardy HRM, Rozwój kapitału ludzkiego, Szkolenia, Mikroprzedsiębiorstwo
HRM standards, Development of human capital, Training, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki rozwoju pracowników poprzez szkolenia zastosowane w wybranym małym przedsiębiorstwie. Część teoretyczna artykułu przedstawia definicje procesu szkoleniowego, rodzajów szkoleń i sposobu oceny skuteczności szkolenia. Część praktyczna artykułu jest oparta na prezentacji działań szkoleniowych w wybranym małym przedsiębiorstwie, na bazie dwóch szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku, przy uwzględnieniu wyników oceny skuteczności tych szkoleń z perspektywy pracowników biorących w nich udział.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of staff development through trainings used in the selected small enterprise. The theoretical part of the article presents definitions of the training process, the types of training and way of assess their efficiency. The practical part of the article is based on presentations of training activities in selected small enterprise, based on two trainings conducted in the last year, taking into account the results of the assessment of the efficiency of the training from the perspective of employees taking part in them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brumley, P.: Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 2. Łaguna, M., Kozak, A.: Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009.
 3. Łaguna, M.: Szkolenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
 4. Nowacki, T.: Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976.
 5. Kirkpatrick, D.L.: Evaluating Training Programs. San Francisco: Berret-Koehler 1994.
 6. Król, H.: Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie. W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, A. Ludwiczyński (red.). Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr 2000.
 7. Król, H., Ludwiczyński, A.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa, PWN 2007.
 8. Rae, L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2006.
 9. Rybak, M.: Rozwój potencjału pracy. W: Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomika, A. Sajkiewicz (red). Warszawa: Poltext 2000.
 10. Stredwick, J.: Zarządzanie pracownikami w małej firmie. Gliwice: Helion 2005.
 11. Zieliński, M.: Motywowanie i doskonalenie personelu. W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, H. Zadora (red.). Warszawa: C.H. Beck 2009a.
 12. Zieliński, M.: Ryzyko związane ze szkoleniami z perspektywy ich efektywności. W: Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, A. Lipka, S. Waszczak (red.). Katowice: Prace Naukowe AE w Katowicach 2009b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu