BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławiński Marcin (Politechnika Śląska)
Tytuł
Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy
Preparation of Graduates for Entry Into the Labour Market
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 2, s. 53-60, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów, Kapitał ludzki, Rynek pracy, Kompetencje
Employment of graduates, Human capital, Labour market, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy relacji pomiędzy systemem edukacji, zwłaszcza szkolnictwem na szczeblu średnim i wyższym, a rynkiem pracy. Rozważania autora koncentrują się na analizie najnowszych wyników badań dotyczących kompetencji i umiejętności uczniów oraz absolwentów szkół i uczelni, wchodzących na rynek pracy. Dane ukazują braki absolwentów w obszarach wysoko cenionych przez pracodawców i nie chodzi tu o kompetencje i umiejętności stricte zawodowe. Zmiany jakie zachodzą na rynku pracy będą wymagały wykształcenia nowych umiejętności i kompetencji u pracowników.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the relationship between the system of education, especially education at secondary and higher education, and the labour market. Considerations's focus on the analysis of the latest results of research concerning the competence and skills of students and graduates of schools and universities, entering the labor market. The data show the shortcomings of graduates in areas highly valued by employers and this does not apply only competence and skill strictly professional. The changes taking place in the labour market will require development of new skills and competencies in employees.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong, M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003.
  2. EC, European Commisson, Innovation Union Scoreboard 2013, European Commisson 2013.
  3. Gensbittel, M-H., Maingue,t Ch.: Transition from School to Employment. W: Indicators of Education System. Education and Employment. Paris: OECD 1995.
  4. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego z 2012 r. Górniak J. (red.). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013.
  5. Nawrocki, T., Zieliński, M.: Information policy of listed companies regarding human resources - evidence from Poland. "Human Resources Management & Ergonomics", Vol.7, No.1, 2013. Dostępny na stronie: http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2013/2013_1_04. pdf [dostęp: 27.09.2013].
  6. OECD, OECD PISA: Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, Wyniki Badań w Polsce 2012. OECD 2013.
  7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS 2012.
  8. Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013.
  9. Socha, M., Sztanderska, U.: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa: PWN 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu