BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maks Katarzyna (Przedszkole Miejskie Nr 41 w Gliwicach), Stryja Mariola (Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Gliwicach)
Tytuł
Kształtowanie relacji interpersonalnych podczas zabawa dzieci w przedszkolu
Formation of The Interpersonal Relationships during Children's Play in The Kindergarten
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 34-43, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Dzieci, Relacje międzyludzkie, Rozwój
Children, Interpersonal relations, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ukazanie znaczenia zabaw w kształtowaniu relacji interpersonalnych dzieci w przedszkolu. Rozważania rozpoczęto od charakterystyki rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Następnie omówione zostały: rola przedszkola, jako środowiska wspomagającego rozwój dziecka oraz charakterystyka zabaw i ich rola w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. W ostatniej części uwagę poświęcono nowatorskiej metodzie Tuputana, która poprzez tańce i zabawy na dywanie edukacyjnym stymuluje rozwój i aktywność dziecka, dzięki temu rozwija ono umiejętności społeczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej, a także do ociągnięcia dojrzałości szkolnej(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is to show the importance of play in formation of the interpersonal relationships of the children in kindergarten. The investigation started on the characteristics of the development of a child in preschool age. Afterwards the roles of kindergarten as an environment supporting the development of a child and the characteristics of play and their role in the establishment of peer relations were discussed. In the last part the attention was paid to the innovative Tuputan method, which by dancing and play on the educational carpet stimulates the development and activity of a child, thereby developing its social skills necessary for proper functioning in the preschool group, along with acquiring school maturity(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arseniak, R.: Program wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat. Warszawa 2007.
 2. Borawska, I.: Zabawa rozwija. Warszawa 1998.
 3. Dudzińska, I., Lipina, S., Wlaźnik, K.: Metodyka wychowania w przedszkolu. Warszawa, 1981.
 4. Hurlock, E.: Rozwój dziecka. Warszawa 1985.
 5. Głodkowska, J.: Pomóżmy dzieciom z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni: orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka. Warszawa 2000.
 6. Kielar-Turska, M: Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny. W: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. W: Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2010.
 7. Klim-Klimaszewska, A.: Witamy w przedszkolu. Wspomaganie adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Warszawa 2010.
 8. Mystkowska, H.: Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa 1974.
 9. Kwiatkowska, M.: Rozwój psychiczny dziecka. W: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Red. A. Landy, M. Kwiatowska, Z. Topińska. Warszawa 1970.
 10. Okoń, W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996.
 11. Paprotna, G.: O niektórych źródłach niepowodzeń dzieci w edukacji przedszkolnej. W: Red. Niepowodzenia szkolne, J. Łysek. Kraków 1998.
 12. Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża, G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa, 1992.
 13. Przetacznikowi, M.: Wiek przedszkolny. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Żebrowska. Warszawa 1986.
 14. Skonieczna, G.E.: Czy to jest tylko zabawa? Warszawa 2001.
 15. Walczak-Sarao', M., Kręcisz, D.: Wesołe Przedszkole. Program wychowania i edukacji przedszkolnej. Warszawa 2008.
 16. Wołoszynowa, L.: Psychologia ogólna i rozwojowa. Warszawa 1966.
 17. Załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu