BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzejewska Justyna (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach), Walaszek-Latacz Jolanta (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie)
Tytuł
Wychowawcza rola animatora czasu wolnego dzieci w obszarze społecznym współczesnej turystyki dziecięcej
Educational Role of Children's Spare Time Animatorin The Social Context of Contemporary Child's Tourism
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 44-54, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Edukacja, Turystyka, Animacja kultury, Czas wolny
Education, Tourism, Cultural animation, Leisure time
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca edukacji w szeroko rozumianym życiu współczesnego dziecka, tzn. nie tylko w instytucjach oświatowych tj. szkoła, lecz także w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Propozycją dla współczesnego pedagoga, którego celem jest wykorzystanie działań edukacyjnych w zakresie turystyki dziecięcej może być właśnie edukacja czasu wolnego. Nauczyciel-pedagog, który zdobył kwalifikacje animatora czasu wolnego może podjąć się niełatwego zadania zastąpienia w życiu dziecka wszechobecnej elektroniki, pośpiechu, krzykliwej reklamy, czy też braku sensu i celu działań, właśnie edukacja czasu wolnego, a turystyka dziecięca jest wymarzonym obszarem do takich celowych i konstruktywnych działań(abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer the question of the position of education in the life of a modern child while being at the educational institutions such as schools but also in their spare time. Education of the leisure time could be a suggestion for modern teachers, who aim to use educational activities within the subject of child tourism. Teacher-pedagogue, who is qualified animator may attempt to find a way to substitute electronic devices, hurry, loud advertisements and meaningless activities by using education of the leisure time. Child tourism is a prefect field for such deliberate and constructive activities(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bączek, J.B.: Animacja czasu wolnego. Warszawa 2011.
 2. Jodłowska, B.: Start-szok zawodowy - twórcza praca nauczyciela klas początkowych. Warszawa 1991.
 3. Kurek, W., Mika, M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych. W: Turystyka. Red. W. Kurek. Warszawa 2008.
 4. Kochanowska, E, Majzner, R.: Wstęp. W: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Red. U. Szuścik, E. Kochanowska i R. Majzner. Kraków 2014.
 5. Macioł-Kisiel, U.: Czas wolny a zdrowy styl życia. W: Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza nią. Dąbrowa Górnicza 2010.
 6. Makowski, K., Sadłak, W.: Zabawy na stoku, czyli jak uczyć dzieci jeździć na nartach. Warszawa 2008.
 7. Czerpaniak-Walczak, M.: Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. W: Pedagogika społeczna. Tom 2. Red. E. Marynowicz-Hetka. Warszawa 2009.
 8. Mead, M.: Tożsamość i kultura Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa 2000.
 9. Nalaskowski, A.: Niepokój o szkołę. Kraków 1995.
 10. Podstawa WSB, programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Dz. U. 1999, nr 14 zał. 1 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999.
 11. Walaszek-Latacz, J., Kisiel, M.: Turystyka dziecięca ofertą pracy dla pedagogów. W: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka. Red. M. Kisiel. Dąbrowa Górnicza 2012.
 12. Walaszek, J.: Animacja turystyki i wypoczynku dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W: Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą. Red. M. Kisiel. Dąbrowa Górnicza 2010.
 13. Woynarowska, B.: Zdrowie i szkoła. Warszawa 2000.
 14. Zieliński, J.: Organizacja wypoczynku zimowego dla uczniów szkoły podstawowej. W: Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą. Red. M. Kisiel. Dąbrowa Górnicza 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu