BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklová Miriam (Pedagogická fakulta UMB)
Tytuł
Nezamestnanosť ako nežiadúci jav - možnosti prevencie a riešenia z aspektu sociálnej pedagogiky
Unemployment as a Negative Phenomenon - Possibilities of Preventive Treatment and Problem Solving from The Perspective of Social Pedagogy
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 20-32, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Edukacja, Pomoc społeczna, Bezrobocie
Education, Social assistance, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unemployment became one of the negative phenomena which influence the development in Slovakia in 1989 very markedly. The study is oriented to development in the Slovak republic in 1989 only for simultaneity. The special attention is addicted to solution of uneployment from aspect social pedagogy. Social pedagogue than knowledgeable specialist can to afford of social counselling in the area of consulting for unnemployed(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: 2008.
 2. Emmerová, I.: Náčrt metodických a metodologických otázok sociálnej pedagogiky. [In:]
 3. J. Hroncová, I. Emmerová a kol. Sociálna pedagogika - vývoj a súčasný stav. Banská Bystrica 2009.
 4. Emmerová, I.: Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia, súčasný stav, perspektívy. [In:] Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Sociální pedagogika ve střední Evrope - současný stav a perspektivy. Brno 2009.
 5. Gabura, J., Mydlíková E.: Sociálne poradenstvo. Košice 2005.
 6. Gežová, K.: Nezamestnanosť ako sociálno-andragogický problém. [In:] Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia SOCIALIA 2011. Banská Bystrica 2011.
 7. Határ, C.: Sociálny pedagóg. V systéme sociálno-edukačného poradenstva, prevencie a profylaxie. Nitra 2010.
 8. Hroncová, J.: Slovenská rodina v kontexte transformačných a integračných procesov. [In:] Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky, č. 5. Banská Bystrica 2009.
 9. Hronec, M.: Sociálno-ekonomické aspekty nezamestnanosti a ich dôsledky na slovenskú rodinu. [In:] Višňovský Ľ., Hroncová J. Slovenská rodina v kontexte transformačných premien. Banská Bystrica: 2010.
 10. Hronec, M.: Možnosti pôsobenia sociálnych pedagógov v prevencii budúcej nezamestnanosti. [In:] J. Hroncová, I. Emmerová a kol. Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica 2012.
 11. Hronec, M.: Participácia sociálnych pedagógov v škole v prevencii záškoláctva a potencionálnej nezamestnanosti u žiakov. [In:] Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky, č. 9. Banská Bystrica 2013.
 12. Kamarášová, L.: Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga v prevencii sociálno-patologických javov. Banská Bystrica 2009.
 13. Kraus, B.: Základy sociální pedagogiky. Praha 2008.
 14. Rievajová, E.: Transformácia sociálnej sféry v Slovenskej republike. Bratislava 1997.
 15. Rievajová, E.: Nezamestnanosť v Slovenskej republike a faktory ovplyvňujúce jej vývoj.
 16. Ekonomický časopis 2001, roč. 49, č. 2. 15. Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava 1996.
 17. Tokárová, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov 2003.
 18. Trendy sociálneho vývoja v SR. Bratislava 2013.
 19. Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 20. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách. 20. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
 21. http://www.infostat.sk/ELIS/ekon/ekonmenu.html [9.02.2013].
 22. http://www.statistics.sk/pls/elisw/dataTab.procDlg [9.02.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu