BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowski Łukasz (Warsaw Institute of Aviation, the Center of New Technologies (CNT))
Tytuł
An Innovative Technique of Integrating a 3D Graphics Engine in the Visualization Process of Models Created by Computer Aided Design (CAD) Systems
Innowacyjna technika integracji silnika graficznego 3D w procesie wizualizacji modeli stworzonych systemach komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, s. 2-6, fot., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Grafika komputerowa, Technika, Samochody ciężarowe
Computer graphics, Technology, Lorries
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnej techniki wizualizacji typowego projektu stworzonego przez system komputerowego wspomagania (CAD) z pomocą komercyjnego silnika graficznego powszechnie używanego do tworzenia gier komputerowych. Z perspektywy wizualizacji technika ta ma na celu zwiększenie stopnia interakcji między ostatecznym modelem wykonanym w systemie CAD, a projektantem lub osobą trzecią zainteresowaną produktem końcowym (wynikiem pracy projektanta), umożliwiając renderowanie modelu 3d, dając projektantowi lub osobom trzecim pełną kontrolę nad modelem oraz otoczeniem w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia fizyki technika ta daje możliwość symulowania modelu w warunkach rzeczywistych (w tym przypadku jazdy ciężarówki na drodze) zakładając warunki brzegowe, takie jak opór powietrza, przyczepność do jezdni, masa modelu, itp. Ponadto możliwa jest ocena sił działających na elementy modelu nie biorące czynnego udziału w fazie ruchu modelu (w tym przypadku sił działających na ładunek ciężarówki).(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present an innovative technique for visualizing a typical project created by computer aided design (CAD) system with the help of a commercial graphics engine commonly used for developing computer games. From the visualization perspective this technique is supposed to increase the degree of interaction between the final model made using a CAD software and the designer, or third party interested in the final product (result of the designers work), making it possible to render a 3d model, giving the designer or third party full control over the model and the scene environment in real time. From the physics perspective this technique gives the possibility to simulate the model in real conditions (in this case driving a truck on a road) setting the boundary condition such as wind resistance, road traction, model mass etc. Moreover, it is possible to assess the impact forces on the elements of the model that do not take active part in the movement phase (in this case, the forces affecting the trucks cargo).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jayanti S., Kalyanaraman Y., Iyer N., Ramani K., Developing an engineering shape benchmark for CAD models, Computer-Aided Design, Oxford, England, 2006.
  2. Koo B., Fischer M., Feasibility study of 4D CAD in commercial construction, Journal of construction engineering and management - ASCE, New York, 2000.
  3. Xu XW., He Q., Striving for a total tegration of CAD, CAPP, CAM and CNC, Robotics and computer-integrated manufacturing, Oxford, England, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu