BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawuczka Aleksandra (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym
Cultural Conditions in the International Marketing
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 3, s. 19-29, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing międzynarodowy, Obszar kulturowy, Kulturowe uwarunkowania
Marketing, International marketing, Cultural area, Cultural determinants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The cultural environment is a part of the international marketing environment with a very broad and diverse range and multiple influence on marketing activities of the companies. The diversity of international cultural environment causes enormous challenges for managers of companies entering foreign markets, both in the consumer goods industries, as well as the so-called manufacturing industries (supply). High importance of the element of the international environment results from the fact that it explains a significant part of consumer behaviour in the market. Data on demography, economic indicators and legislation can be found in the resources of various institutions, and cultural factors that may affect the company's marketing activities are often difficult to grasp. They are determined by the nature of culture and the numerous, complex practical implications.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J.; Witek, L.: Marketing międzynarodowy. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2008.
 2. Ansoff, H. I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 3. Bartosik-Purgat, M.: Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa: PWE 2006.
 4. Bartosik-Purgat, M.: Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2004.
 5. Bradley, B.: International Marketing Strategy. London: Prentice Hall 2005.
 6. Drabik, I.: Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa - stan obecny i kierunki rozwoju. W: Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki. Red. A. Limański, R. Milic-Czerniak. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2009.
 7. Drabik, I.: Problemy analizy międzynarodowego otoczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Rozwój przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia. Red. J. Szabłowski. Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych 2008.
 8. Drabik, I.: Stan i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na tle tendencji światowych. W: Ukraińsko-polska współpraca ekonomiczna: doświadczenie i perspektywy. Red. A. Limański, D. Sztefanycz. Ternopil-Katowice: Instytut Ekonomiki i Przedsiębiorczości w Ternopilu, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 2004.
 9. Drabik, I.: Tendencje zmian w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej. W: Organizacja i zarządzanie. Zeszyt 73. Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J. Brzóska, J. Pyka (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1919). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2014.
 10. Drabik, I.; Limański; A., Śliwińska, K.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako element otoczenia konkurencyjnego polskich przedsiębiorstw (na podstawie badań empirycznych). W: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Red. U. Janeczek. Katowice: Akademia Ekonomiczna 2001.
 11. Duliniec, E.: Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE 2007.
 12. Figiel, A.: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. Warszawa: PWE Warszawa 2004.
 13. Gesteland, R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: WN PWN 2000.
 14. Grzegorczyk, W.: Marketing na rynku międzynarodowym. Kraków: Wolters Kluwer 2009.
 15. Hofstede, G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE 2000.
 16. Karcz, K.: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. Warszawa: PWE 2004.
 17. Limański, A.: Problemy segmentacji rynku w marketingu międzynarodowym. W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej. Red. M. Juchniewicz. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski 2009.
 18. Limański, A.: Rozwój wiedzy o marketingu w warunkach zmienności i złożoności otoczenia międzynarodowego współczesnych przedsiębiorstw. W: Rozwój przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia. Red. J. Szabłowski. Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych 2008.
 19. Limański, A.; Drabik, I.: Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Red. J. Pyka. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach - Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Politechnika Śląska 2005.
 20. Limański, A.; Drabik, I.: Marketing międzynarodowy. Warszawa: Difin 2010.
 21. Limański, A.; Drabik, I.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w opinii przedsiębiorstw krajowych. W: Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie. Red. R. Gizdra. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2003.
 22. Mały Słownik Języka Polskiego. Warszawa: PWN 1969.
 23. Skupna, O.; Waszczyk, M.: Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Gdańskiej 2006.
 24. Szczepański, J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN 1970.
 25. Wiktor, J. W.; Oczkowska, R.; Żbikowska, A.: Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE 2008.
 26. Zorska, A.: Ku globalizacji? Przemiany w gospodarce światowej i w korporacjach transnarodowych. Warszawa: WN PWN 2002. dr Aleksandra
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu