BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Jacek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Sytuacja sukcesji i procesy socjalizacyjne w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych
The Situation Succession and Socialization Processes in The Polish Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 73-82, tab. ,bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Sukcesja, Przedsiębiorstwo rodzinne, Prawo, Rodzina
Succession, Family-owned business, Law, Family
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Mimo istnienia przesłanek ku podniesieniu roli i znaczenia firm rodzinnych w gospodarce, trwanie i rozwój tej formy przedsiębiorczości w dłuższym okresie napotyka na barierę sukcesji. Wskaźniki obrazujące efektywność przekazywania własności oraz kontroli zarządczej w II i dalszych pokoleniach w rodzinie, są niewystarczające w stosunku do sformułowanych tu oczekiwań. Wg danych uzyskanych dla wielu krajów świata [Adamska 2012, s. 5] sukcesja do II pokolenia występuje w 17-46%przedsiębiorstw. W przypadku Polski wskaźnik ten jest znacząco niższy od średniej europejskiej, jako że ledwie 15% przedsiębiorstw przeszło fazę sukcesji międzypokoleniowej. Rozpiętość cytowanych danych spowodowana jest podatnością funkcjonowania biznesu rodzinnego na zróżnicowania kulturowe i regionalne. Zasadniczo największy odsetek właścicieli firm, kierujących się motywacją do przekazania biznesu następnemu pokoleniu w rodzinie, występuje w Ameryce Północnej (84%), w znacznie mniejszym stopniu podobnymi strategiami kierują się firmy w Europie (48%) i na rynkach rozwijających się (38%) [PricewaterhouseCoopers 2007, s. 39].(fragment tekstu)

In the article the author presents a view on the issue how the processes of social control in family business affect the succession. He focuses on the analysis of relationships between children and owners of family business in categories of dominating attitudes and expected behavior within one family-business structure, which may condition the course of the processes of succession. Author discusses circumstances in which motivation for pursuing family succession does not have to involve senior's formal succession plans but it is controlled by the socialization mechanisms connected with the respect for the owner and successor of homogenic values and norms. The base for discussion are the results of the quantitative research carried out on 82 successors and 248 owners of family business as a part of project "Codes of values - the effective succession in Polish family business" and of the qualitative research which is part of project "Succession strategies of Polish family business" in which the author actively participated(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska M. (2012), Gotowość do sukcesji, "Magazyn Firm Rodzinnych", nr 2, [online] http://firmyrodzinne.pl/download/MFR_2_web.pdf, dostęp: 21 marca 2013
  2. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa
  3. Lam W. (2012), Dancing to two tunes: Multi-entity roles in the family business succession process, "International Small Business Journal", no 9(5)
  4. Lansberg I., Astrachan J. H. (1994), Influence of Family Relationships on Succession Planning and Training The Importance of Mediating Factors, "Family Business Review" vol. VII, no 1
  5. PricewaterhouseCoopers (2007), Skuteczne działanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08, [online] www.pwc. pl/pl/publikacje/raport_fbspl.pdf, dostęp: 23 marca 2013
  6. Sharma P., Chrisman J. J., Chua J. H. (2003), Succession Planning as Planned Behavior: Some Empirical Results, "Family Business Review", March, vol. 16
  7. Ward J.L. (1987), Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitablity and family leadership, Jossey-Bass, San Francisco
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu