BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Katarzyna (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
Tytuł
Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do turystyki i krajoznawstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 3(31), s. 75-86, bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Geografia krajobrazu, Edukacja
Tourism, Landscape geography, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W edukacji przedszkolnej procesowi przygotowania dziecka do przyszłej roli turysty przypisuje się duże znaczenie. To, w jaki sposób już w przedszkolu zostanie ukształtowana postawa wobec turystyki i krajoznawstwa, będzie decydować o intensywności i wartości ruchu turystycznego dorosłych pokoleń. Proces wyzwalania aktywności turystycznej i zainteresowania otaczającą rzeczywistością kulturową, przyrodniczą, społeczną odbywa się głównie przez udział dzieci w wycieczkach. W artykule przedstawiono rolę wycieczki w kształtowaniu postawy krajoznawczej oraz we wszechstronnym rozwoju dziecka. Dokonano też analizy wyników badania sondażowego nauczycieli i rodziców, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat warunków organizowania i znaczenia wycieczki w rozwoju społecznych, poznawczych, emocjonalnych i zdrowotnych obszarów osobowości dziecka oraz jego zaangażowania i przygotowania do aktywności turystycznej.(abstrakt oryginalny)

In preschool education the process of preparing a child for the future role of a tourist is of great importance. The way attitude towards tourism and the knowledge of local history is shaped in kindergarten, will decide upon intensity and value of adult generations' tourism. The process of initiating tourism-related activity and interest in the surrounding cultural, natural and social reality takes place mainly when children participate in field trips. The article presents excursion's role in shaping a tourist behaviour in child's comprehensive development. The analysis of a survey conducted among teachers and parents has been made in order to assess the respondents'opinions on the conditions and the importance of organizing trips in the development of social, cognitive, emotional and health areas of a child's personality as well as child's commitment and preparation for tourism.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budniak A., Social-environmental education of preschool and primary school aged children, IMPULS, Kraków 2010.
 2. Denek K., Trips in the modern school, ERUDITUS, Poznań 1997.
 3. Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L., A child in the natural world, IMPULS, Kraków 1998.
 4. Gutowska H., Social and natural environment in I-III grades. The practicum handbook, WSiP, Warszawa 1989.
 5. Lewicki C., Factors determining the course, the quality and the effects of health education of 6-11 year old children in the family, WSP, Rzeszów 2001.
 6. Łobożewicz T., Sightseeing and tourism at school, WSiP, Warszawa 1985.
 7. Sawicki M., Environmental education in I-III year of primary school, Semper, Warszawa 1997
 8. Studzińska M., Pre-school children learn about nature, WSiP, Warsaw 1989.
 9. Witek S., Kindergarten field trips, CDN, Kalisz 1986.
 10. Wojciechowska K., Excursion as a basic form of tourism and sightseeing in the preschool aged child's education, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu No. 46, Wrocław.
 11. https://sites.google.com/site/maleprzedszkolaturystyczne/http://www.info.elblag. pl/17,13492,Przedszkole-ktore-promuje-turystyke-i-zdrowie.html#ixzz3440YqoRw
 12. http://www.przedszkole.lagiewniki.pl/program%20turystyczny.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.3.31-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu