BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek-Nowosielska Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Desired Versus Existing CSR Practices : a Research Perspective
Pożądane versus istniejące praktyki w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - perspektywa badawcza
Źródło
International Journal of Contemporary Management, 2015, vol. 14, nr 4, s. 23-44, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises study, Empirical researches
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Tło badań. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) w obecnych czasach globalizacji jest już szeroko rozpoznawalną koncepcją. Przedsiębiorstwa często informują nas o inicjatywach z obszaru społecznej odpowiedzialności, w które są zaangażowane, jednak może powstać wątpliwość, czy owe deklaracje rzeczywiście pokrywają się z podejmowanymi działaniami podczas codziennej praktyki gospodarczej.
Cel badań. Problem badawczy związany jest zatem z pytaniem, czy deklaracje firm dotyczące podejmowanych zadań w obszarze społecznej odpowiedzialności są zgodne z realizacją tych deklaracji w praktyce.
Metodologia. Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukuje się w wynikach badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność biznesową w Polsce. Badaniem zostało objętych 385 podmiotów. Istotne pytania weryfikujące poziom aktywności w obszarze CSR dotyczyły: (1) zaangażowania w prospołeczne inicjatywy; (2) uczestnictwa w akcjach wolontariackich; (3) tworzenia (lub modyfikowania) regulacji prawnych dotyczących poprawy warunków pracy i życia. Odpowiedzi respondentów zostały skategoryzowane i omówione ze względu na formę własności przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych pracowników oraz źródło pochodzenia kapitału.
Kluczowe wnioski. Deklaracje przedsiębiorstw w analizowanych obszarach nie są w pełni realizowane w praktyce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Background. The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is nowadays widely recognised as important in a globalised economy. Companies often inform the public about initiatives they are involved with in relation to CSR but it is unclear whether such declarations are in synergy with the every-day business reality.
Research aims. The research problem is related to whether the declarations of companies concerning activities in the area of CSR overlap or are in synergy with their espoused business practice.
Methodology. Empirical research in the form of a questionnaire was conducted among 385 companies operating in Poland. The key questions verifying their activity level in the CSR area concerned: (1) involvement in pro-social endeavours, (2) participation in voluntary initiatives, and (3) creating (or modifying) legal regulations concerning the improvement of working and social conditions. The respondents' answers were categorized based on the form of ownership, the number of employees as well as the source of capital.
Key findings. The general conclusion indicates that the companies' declarations about CSR are not fully reflected in their real business activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amaladoss, M.X. & Manohar, H.L. (2013). Communicating corporate social responsibility - a case of CSR communication in emerging economies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20, 65-80.
 2. Baron, D.P. (2001). Private politics, corporate social responsibility, and integrated strategy. Journal of Economics & Management Strategy, 10(1), 7-45.
 3. Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of the Businessmen. New York: Harper & Row.
 4. Brammer, S., Jackson G., & Matten, D. (2012). Corporate social responsibility and institutional theory: new perspectives on private governance. Socio-Economic Review, 10, 3-28.
 5. Carroll, A.B. & Buchholtz, A.K. (2008). Business and Society. Ethics and Stakeholder Management. Stamford: SOUTH-WESTERN Cengage Learning.
 6. Commission Recommendation 2003/361/EC.
 7. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Renewed EU Strategy 2011-2014 for the Corporate Social Responsibility. (2011). Brussels: 681 final, p. 6.
 8. Crain, W.C. (1985). Kohlberg's stages of moral development. In: W.C. Crain, Theories of Development. Concept and Applications. London: Prentice-Hall International (2nd edition), 118-136.
 9. Crane, E., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., & Siegel, D.S. (2013). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press.
 10. Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15, 1-13.
 11. Delmas, M.A. & Burbano, V.C. (2011). The drivers of greenwashing. California Management Review, 54(1), 65.
 12. Frederick, W.C. (1960). The growing concern over business responsibility. California Management Review, 2(4), 60.
 13. Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times Magazine, September, 13, 32-33.
 14. Gillespie, E. (2008). Stemming the tide of greenwash. Consumer Policy Review, 18(3), 79.
 15. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. (2001). Commission of The European Communities: Brussels 366 final.
 16. Kohlberg, L. (1973). The claim to moral adequacy of a highest stage of moral judgement. Journal of Philosophy, 70(18), 630-646.
 17. Kumar, R. (2012). Research methodology. A step-by step guide for the beginners. London: SAGE Publications Ltd.
 18. Lii, Y.-S., Wu, K.-W., & Ding, M.-Ch. (2013). Doing good does good? Sustainable marketing of CSR and consumer evaluations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20, 15-28.
 19. Lozano, F. (2001). The transformation by dialogue of managers' code of conduct: The Davos manifesto 27 years on. Journal of Business Ethics, 34, 269-277.
 20. Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion. Journal of Business Ethics, 44, 95-105.
 21. McGuire, J.B., Sundgren, A., & Schneeweis, T. (1988). Corporate social responsibility and firm financial performance. Academy of Management Journal, 31(4), 854-872.
 22. McWilliams, A. & Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or misspecification? Strategic Management Journal, 21, 603-609.
 23. Mullerat, R. (2010). International Corporate Social Responsibility. The Role of Corporations in the Economic Order of the 21st Century. The Netherlands: Kluwer Law International BV.
 24. Ogrizek, M. (2002). The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services. Journal of Financial Services Marketing, 6(3), 215-228.
 25. Ramasamy, B. & Yeung, M. (2009). Chinese consumers' perception of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 88, 119-132.
 26. Remišowá, A. & Buciova, Z. (2012). Measuring corporate social responsibility towards employees. Journal for East European Management Studies, 3, 273-291.
 27. Rojek-Nowosielska, M. (2014). Corporate social responsibility level - theoretical approach. Management, 18(1), 34-42.
 28. Werther, W.B. Jr. & Chandler, D. (2011). Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders in a Global Environment. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC: SAGE Publications.
 29. Xueming, L. & Bhattacharya, C. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18.
 30. Zairi, M. & Peters, J. (2002). The impact of social responsibility on business performance. Managerial Auditing Journal, 17, 174-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8920
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.15.009.4488
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu