BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przygotowanie polskich przedsiębiorców do transferu przedsiębiorstwa - stan aktualny i perspektywy przyszłe
The preperation of Polish enterprises to transfer - the current state and the future perspectives
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 103-119, rys., tab. ,bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Transfer kapitału, Przedsiębiorstwo rodzinne, Prawo, Rekomendacje
Capital transfer, Family-owned business, Law, Recommendation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu została oparta o wyniki własnych badań empirycznych, przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce w roku 2010. Na tej podstawie sformułowano konkluzje, wskazujące na dość niski stopień przygotowania polskich przedsiębiorstw rodzinnych do przeprowadzenia sukcesji. Wskazano również na istotne różnice pomiędzy firmami pierwszopokoleniowymi i wielopokoleniowymi. W tych drugich stopień sformalizowania działań zmierzających do transferu występuje zdecydowanie częściej(fragment tekstu)

The SME sector is a driving force for the social and economic development. Having in mind the significant participation of family businesses in the group of micro, small and medium-sized enterprises, it should be stated that the family entrepreneurship has an important contribution in the creation of GDP, value-added and new working places. Due to this there is a need to improve the conditions for their continuity through the generations, as any succession failure leads to a negative social and economic consequences. The main aim of this paper is to evaluate Polish enterprises preparations for the transgenerational succession process. The analysis was based to a great extent on English-written articles in the field of family business, European Commission's recommendations, reports and communication, and research reports of Polish Entrepreneurship Development Agency. The last chapter of the paper, the most extensive one, is dedicated to the presentation and elaboration of the self-conducted research on the group of Polish family-owned enterprises in the scope of the level of preparation for succession process. It has been concluded that Polish family enterprises are not enough prepared for the business transfer. Moreover, entrepreneurs are not aware of the complexity and meaning business transfer. The most threatening is that the first generations' enterprises approach towards multigenerational succession is very undeveloped, the second and third generation firms get better results. In these enterprises the formal actions towards transfer are more often performed(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churchill N.C., Hatten K.J., Non-market-based transfers of wealth and power: A research framework for small businesses, "American Journal of Small Business", nr 11 (3)
 2. Chua J., Chrisman J., Sharma P. (2003), Succession and nonsuccession concerns of family firms and agency relationships with nonfamily managers, "Family Business Review", nr 16 (2)
 3. EEDRI - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (2008), Overview of Family Business Relevant Issues. Country Fiche Poland, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/ familybusines_country_fiche_poland_en.pdf. [pobrano 15.02.2012]
 4. European Commission (1994), Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises, 94/1069/EC, Official Journal L 385, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31994H1069:EN:HTML
 5. European Commission (2002), Final Report of the Expert Group on the Transfer of Small and Medium-Sized Enterprises, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/ cf/_getdocument.cfm?doc_id=3657 [pobrano 20.12.2011]
 6. European Commission, Directorate B, Promotion of entrepreneurship and SMEs (2003), Helping the transfer of businesses: A 'good practice guide' of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership, Brussels, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/transfer_business/transfer-brochure-en_en.pdf.
 7. European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General (2009), Final report of the expert group overview of Family-business-relevant issues: Research, networks, policy measures and existing studies, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/family_business_ expert_group_report_en.pdf [pobrano 12.01.2012]
 8. European Commission (2011), Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy, Final Report, Bruxells.
 9. KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research (2008), Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, Vienna Austria
 10. Komisja Europejska (2006), Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Przenoszenie własności przedsiębiorstw - Ciągłość poprzez nowy początek, Bruksela, KOM(2006), 117 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2006:0117:FIN:PL:HTML [pobrano 11.03.2012]
 11. PARP (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Warszawa http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/487/493/8248.pdf.
 12. PARP (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15428.pdf
 13. Raport "Think Tank Magazine" (2012), Dobra sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją i majątkiem w firmach rodzinnych, Warszawa, http://www. firmyrodzinne.pl/download/ZARZADZANIE_SUKCESJA_BOOK_TT.pdf.
 14. Sharma P., Chrisman J., Chua J. (2004), An overview of the field of family business studies: current status and directions for the future, "Family Business Review", nr 17 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu