BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Transfer przedsiębiorstwa - problemy i wyzwania związane ze znalezieniem sukcesora w opinii przedsiębiorców
Business transfer - problems and challenges in relation to the successor selection on the bases of the entrepreneurs' opinion
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 131-144, rys., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
System podatkowy, Przedsiębiorstwo
Tax system, Enterprises
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Światowy, Komisja Europejska
World Bank, European Commission
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu bazuje na dokumentach Komisji Europejskiej, w tym rekomendacjach, zaleceniach, komunikatach oraz raportach badawczych. Dodatkowo Autorka przytacza metodologię Banku Światowego w odniesieniu do przenoszenia własności pomiędzy przedsiębiorstwami. Ostatni rozdział stanowi omówienie wyników własnych badań empirycznych, pod kątem preferencji przedsiębiorstw w odniesieniu do transferu przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

Entrepreneurs are more often aware that there is a need to transfer their enterprises to the third parties. Heirs prefer other carrier path that the one guaranteed by their parents and being associated with the necessity to take over and run the family business now and in the future. Since the transfer of the businesses as estimated by the European Commission affects up to 450.000 firms and approximately 2 million jobs every year. The main aim of this paper is an attempt to evaluate the level of the UE countries preparations, including Poland, to transfer the ownership. The analysis was based to a great extent on the European Commission documents, such as recommendations, communications and research reports. Additionally, on the basis of the World Bank methodology the issue of the transfer of property between two local companies was discussed. The last chapter is dedicated to the presentation of the self-conducted research on the group of Polish family-owned enterprises.It has been concluded that the business transfer is a current and multi-dimensional problem, facing all economies all over the world. Although, the majority of the EU member states has improved the conditions facilitating the business transfer still much has to be done. Especially in the case of Poland there is a need to reform the tax system in the scope of the tax reliefs for those who, for example, transfer the business because of retirement. Moreover, the empirical research results prove the increasing interests of entrepreneurs towards transfer outside the family(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chua J., Chrisman J., Sharma P. (2003), Succession and nonsuccession concerns of family firms and agency relationships with nonfamily managers, "Family Business Review", nr 16 (2)
 2. EEDRI - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (2008), Overview of Family Business Relevant Issues. Country Fiche Poland, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/ familybusines_country_fiche_poland_en.pdf. [pobrano 15.02.2012]
 3. European Commission (1994), Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises, 94/1069/EC, Official Journal L 385, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:31994H1069:EN:HTML
 4. European Commission (2002), Final Report of the Expert Group on the Transfer of Small and Medium-Sized Enterprises, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/ cf/_getdocument.cfm?doc_id=3657 [pobrano 20.12.2011]
 5. European Commission, Directorate B: Promotion of entrepreneurship and SMEs (2003), Helping the transfer of businesses: A 'good practice guide' of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership, Brussels, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/transfer_business/transfer-brochure-en_en.pdf.
 6. European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General (2009), Final report of the expert group overview of Family-business-relevant issues: Research, networks, policy measures and existing studies, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/family_business_ expert_group_report_en.pdf [pobrano 12.01.2012]
 7. European Commission (2011), Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy, Final Report, Bruxells
 8. Family Firm Institute (2005), Facts and Perspectives on Family Businesses Around the World, http://www.ffi.org/images/rud/2005_fb_us_world.pdf [data pobrania 15.06.2009]
 9. Flash Eurobarometer (2009), Entrepreneurship in the EU and beyond. Analytical Report, Series 283, s. 4, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf [pobrano 03.02.2012]
 10. Gersick K., Davis J., Hampton M., Lansberg I. (1997), Generation to generation lifecycles of the family business, Boston, Harvard Business School Press
 11. IFERA (2003), Family Businesses Dominate: Families are the key players around the world, but prefer the backstage positions, Family Business Review, nr 16(4)
 12. Komisja Europejska (2006), Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Przenoszenie własności przedsiębiorstw - Ciągłość poprzez nowy początek, Bruksela, KOM(2006), 117 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2006:0117:FIN:PL:HTML [pobrano 11.03.2012]
 13. PARP (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa.
 14. Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 15. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu