BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Adrianna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Hadryś-Nowak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych
The influence of family factors on family firm's stakeholders perception - evidence from research
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 173-185, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Interesariusze
Family-owned business, Stakeholders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego w artykule badania było sprawdzenie, czy "rodzinność" firmy rodzinnej stanowi dla klientów atut oraz czy w związku z tym można, w oparciu o ową "rodzinność", budować markę i wizerunek przedsiębiorstwa rodzinnego(fragment tekstu)

Assuming that family-owned company is an economic entity, in which ownership and management control remain in the hands of the family and the functioning of the entity involves more than one family member, it becomes interesting to analyze the influence of family factors on the main stakeholders perception of such companies. Analysis of impact of family factors will allow to prepare a recommendation list in which areas of activity familiarity can be an asset and a source of competitive advantage. The research presented in the article will give answer to the following questions: is it worth to create company's brand with relation with costumers, investors or financial institutions, using family factors? Is it worth to build employers loyalty based on the value system of the family company? And if yes, how to utilize the advantages that have their source in family spirit
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Carrigan M., Bucklay J. (2008), What's so special about family business? An exploratory study of UK an Irish consumer experiences of family business, "International Journal of Consumer Studies", vol. 32; Issue 6.
  2. Craig J.B., Dibrell C., David P.S. (2008), Leveraging Family Business Brand Identity to Enhance Firm Competitiveness and Performance in Family Business, "Journal of Small Business Management", 46 (3)
  3. Dresewski V. (2007), Verantwortliche Unternehmensführung Corporate Social Responsibility im Mittelstand, Wyd. UPJ e.V., Berlin
  4. Fuchs-Gamböck K. (2006), Corporate social responsibility im Mittelstand. Wie Ihr Unternehmen durch gesellschaftliches Engagement gewinnt. Hüthig Jehle Rehm
  5. Gasparski W., Ryan L.V. (red.) (1995), Human action in business: praxiological and ethical dimensions, Transaction (USA) - London (UK)
  6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
  7. Mathews J.A. (2002), A resource-based view of Schumpeterian economics dynamics, "Journal of Evolutionary Economics", 12
  8. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydaw. Poltext, Warszawa
  9. Wernerfelt B. (1984), A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal". Vol. 5, No. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu