BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego - rozważania nad istotą i pomiarem
Value of the family business - reflections on the nature and measurement
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 187-197, rys., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wycena wartości przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Family-owned business, Value Based Management (VBM), Valuation of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie refleksji autora nad problemem ustalenia wartości przedsiębiorstwa rodzinnego w momencie sukcesji. Sam proces wyceny w typowym przedsiębiorstwie jest skomplikowany i rodzi problemy, ale w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych sprawa wydaje się znacznie trudniejsza. Rodzinny charakter tej grupy podmiotów gospodarczych powoduje, że na ich wartość, prócz majątku finansowo-rzeczowego i kapitału intelektualnego, ma wpływ także tzw. wartość emocjonalna(fragment tekstu)

Business valuation is the subject of many Polish publications, but there are no studies concerning the family businesses. In Poland, 94% of family firms are still owned by the founders, but over the next few years, certainly many of them will face a dilemma sale or succession. Therefore, it seems reasonable to undertake research in this area. The special nature of family owned companies, in which the family and the business environment interpenetrate, affects not only the value of intangibles, which differ family businesses from the other companies , but also the tangible assets presented in the financial statements. Difficulties, that may appear during the valuation of family businesses may be the result of value gap caused by emotional value. The article presents the author's reflections connected with valuation of Polish family owned enterprises, especially: their tangible assets, intellectual capital and emotional value. Reflections are based on the analysis of Polish literature and own experience(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Zellweger T.M. (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm, "Family Business Review", [online], htpp//: fbr.sagepub.com, dostęp: 20 marca 2013
 2. Bjornberg A., Nicholson N. (2012), Emotional Ownership: The Next Generation's Relationship With the Family Firm, "Family Business Review, [online], htpp//: fbr. sagepub.com, dostęp: 20 marca 2013
 3. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice
 4. Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
 5. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał Intelektualny, PWN, Warszawa
 6. Główny Urząd Statystyczny (2013), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011, www.gus.pl [18.03.2013]
 7. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa
 8. Kasiewicz S., Mączyńska E. (1999), Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa
 9. Martyniuk O. (2009), Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 48(104), SKwP, Warszawa
 10. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody, SKwP, Warszawa
 11. Mentel G. (2009), Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16, nr 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów
 12. Mikołajewicz G. (2012), Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 261, Wrocław
 13. Paliszkiewicz J.O. (2009), Próby wyceny kapitału intelektualnego - identyfikacja podstawowych problemów, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 78, SGGW, Warszawa
 14. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 15. Skoczylas W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
 16. Sułkowki Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa
 17. Sveiby K.E. (2010), Methods for Measuring Intangible Assets, [online], http://www. sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, dostep dnia 19 marca 2013
 18. Szot-Gabryś T. (2010), Ekonomika i wewnętrzny rozrachunek w małych firmach rodzinnych, "Problemy Zarządzania", vol. 8, nr 4 (30), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 19. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (1994), Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 20. Zarzecki D. (red.) (2000), Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu