BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasobowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych w literaturze i praktyce
Resource based factors of family business success in the literature and practice
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 199-209, rys.,tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zasoby przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa
Family-owned business, Enterprise resources, Success of the company
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Śląsk
Silesia
Abstrakt
Artykuł podejmuje słabo nakreślone w literaturze polskiej zagadnienie czynników, mających swoje źródło w zasobach przedsiębiorstwa i wpływających na osiągany przez firmy rodzinne sukces. Celem artykułu jest ukazanie ich istoty, znaczenia, specyfiki, obszarów i problemów oraz zaprezentowanie wstępnych wniosków, wynikających z badania pilotażowego(fragment tekstu)

The article presents factors affecting business success and achieving long term survival. It presents the family business from a resource based point of view and analyses those factors in detail that can positively influence family business performance. Conditions under which family businesses can gain a competitive advantage over competitors are explored as well as those that can be detrimental to gaining such advantages. Furthermore, the necessity to manage resources through evaluation, adding and shedding is laid out as well as the findings of an exploratory qualitative research which was conducted among polish businesses (the owners and their successors) concerning factors that allowed those companies to survive for the past 20 years and led to successors finding their place of work in that family business(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", 17
 2. Dyer (2006), Examining the "Family Effect" on Firm Performance, "Family Business Review", t. 19, nr 4
 3. Eddleston K.A., Kellermanns K.W., Sarathy R. (2008), Resource Configuration in Family Firms, Strategic Planning and Technological Opportunities to Performance, "Journal of Management Studies", t. 45, nr 1
 4. Gersick K.E., Davis J.A., McCollom Hampton M., Lansberg I. (1997), Generation to generation. Life cycles of the Family Business", Harvard Business School Press Boston, Massachusetts
 5. Habbershon T.G., Williams M.L. (1999), A Resource-Based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firm, "Family Business Review", t. 12, nr 1
 6. Habbershon T.G., Williams M., MacMillan I.C. (2003), A unified systems perspective of family firm performance, "Journal of Business Venturing", t. 18, nr 4
 7. Ibrahim A.B., McGuire J., Soufani K. (2009), An Empirical Investigation of Factors Contributing to Longevity of Small Family Firms, "Global Economy & Finance Journal", t. 2, nr 2
 8. Matser I.A. (2013), Strategic Resources and Family Firm Performance, Utrecht University, Ultrecht
 9. Miller D., Le Breton-Miller I. (2005), Managing for the Long Run: Lessons in Competitive Advantage from Great Family Businesses, Boston, MA: Harvard Business School Press, Ultrecht, Ultrecht
 10. Miller D., Le Breton-Miller I., Scholnick B. (2008), Stewardship vs Stagnation: an Empirical Comparison of Small Family and Non-Family Businesses, "Journal of Management Studies", t. 45, nr 1
 11. Obłój K. (2001), Strategia organizacji, PWE, Warszawa
 12. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 13. Sharma P. (2004), An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions for, "Family Business Review", t. 17, nr 1
 14. Sirmon D.G., Hitt M.A. (2003), Managing Resources: Linking Unique Resources, Management and Wealth Creation in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", t. 27, nr 4
 15. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Wyd. TNOiK, Toruń
 16. Ward J.L. (1997), Growing the Family Business: Special Challenges and Best Practices, "Family Business Review", t. 10, nr 4
 17. Zahra S.A., Hayton J.C., Salvato C. (2004), Entrepreneurship in Family vs. Non- Family Firms: A Resource-Based Analysis of the Effect of Organizational Culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", t. 28, nr 4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu