BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemańska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Specyfika strategicznej działalności śląskich firm rodzinnych
Specificity of the strategic operation of Silesian family companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 1, s. 211-221, rys.,tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne
Corporation strategies, Family-owned business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Śląsk
Silesia
Abstrakt
W świetle powyższego, celem niniejszego opracowania jest prezentacja istoty firmy rodzinnej oraz wybranych wątków dotyczących strategii działania tej specyficznej grupy przedsiębiorstw. Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych na grupie mikro i małych firm rodzinnych, funkcjonujących w województwie śląskim, określono rodzaj strategii przyjętej w działalności omawianych przedsiębiorstw oraz najbardziej właściwy sposób ich przewagi nad konkurentami, pokazując jednocześnie charakterystykę śląskich firm rodzinnych(fragment tekstu)

A family company is a special type of business activity characterized by a specific combination of an enterprise and a family. But as in every company, in it too it is important to specify plans and strategies for operation on the market. The aim of the studies of Silesian small and micro enterprises was to determine the number of family companies functioning in this area. Further, based on a questionnaire survey conducted and the analysis of the answers obtained from family companies operating on the territory of the Silesian Voivodeship an attempt was made to identify the type of strategy adopted by the companies as well as the most appropriate way of gaining advantage over the competition. To complement the paper, a characteristic of the Silesian family companies surveyed has been presented, showing that most of them are run by men and they have been operating for many years. It was revealed that the scope of the businesses mainly covers the nearest region. The most prevalent ways of gaining advantage over competitors among Silesian family companies proved to be: minimization of the costs of operation and extending the range of products and services. On the other hand, the least chosen strategy for gaining a competitive advantage, according to company owners, turned out to be the location in the vicinity of the target customers and focus on a selected group of products.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner E. (2009), Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi [w:] H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Uwarunkowaniarozwoju systemów zarządzania, Wydawnictwo A.T-H., Bielsko-Biała
 2. Jeżak J. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 3. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 4. Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa
 5. Lemańska-Majdzik A. (2007), Family Entrepreneurship in Competitive Strategies [w:] R. Lescroart, P. Pachura, T. Nitkiewicz (red.), Interdisciplinary Approach to Sustainable Development, ISI Pierrard HEC du Luxemburg, Virton
 6. Nowodziński P. (2011), Rola kultury organizacji w kształtowaniu strategiiprzedsiębiorstwa rodzinnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T.12, z.7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 7. PARP (2012), Firma w rodzinie, czy rodzina w firmie, metodologia wsparcia firm rodzinnych, Warszawa
 8. Porter M. E. (1996), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa
 9. Safin K. (2001), Wybory strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) [w:] M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, cz. II, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 10. Safin K. (2007), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 11. Stradomski M. (2010), Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa
 12. Sułkowski Ł. (red. nauk.) (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń
 13. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 14. Tomski P. (2011), Programowanie przyszłości biznesu w oparciu o więzi rodzinne - wybrane problemy sukcesji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T.12 z.7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 15. http://firmyrodzinne.pl/download/pentor/Raport_koncowy_Badanie_firm_ rodzinnych.pdf, dostęp: 10 luty 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu