BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nizielska Aleksandra (University of Economics in Katowice, Poland), Pawlas Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
The region's investment attractiveness - theoretical and methodical issues
Źródło
Scientific Publications / University of Economics in Katowice. Investment attractiveness of the Silesian Voivodship, 2012, s. 11-30, tab.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Województwo, Atrakcyjność inwestycyjna, Konkurencyjność regionów
Regional development, Voivodship, Investing attractiveness, Regions competitiveness
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
The article presents the notion of a region's investment attractiveness, compared to the region's competitiveness. This chapter presents methodical background for evaluating region's investment attractiveness. It discusses the approach adopted in this research, reviews the studies on investment attractiveness of regions conducted so far, describes the basic sources of information used in the research, the research process and the research sample. This chapter also deals with the basic limitations faced when conducting the research into the investment attractiveness of the Silesian Voivodship. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hildenbrandt A., Kalinowski T., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M. (2008): Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008. Raport IBNGR, Gdańsk.
 2. Orechwa-Maliszewska E., Michalczuk G., Poliński A. (2005): Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w świetle badań porównawczych. In: Atrakcyjność inwestycyjna regionu. A. Kopczuk M., Proniewski (ed.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 3. Godlewska-Majkowska H. (2008): Ocena atrakcyjności regionu - problemy metodyczne. In: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów - w poszukiwaniu nowych miar. H. Godlewska Majkowska H. (ed.). Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 4. Kupiec L. (2008): Atrakcyjność regionu a sposób rozprzestrzeniania się innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczego. In: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów - w poszukiwaniu nowych miar. H. Godlewska-Majkowska (ed.) Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 5. Szromnik A. (2007): Marketing terytorialny. Miasto i region na tynku. Wolters Kluwer, Kraków.
 6. Swianiewicz S., Dziemianowicz W. (1998): Atrakcyjność inwestycyjna miast. Polska Regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 7. Typa M. (2008): Wprowadzenie do wyników badań Instytutu Przedsiębiorstwa SGH. In: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar. Warszawa.
 8. Pociecha J. (2010): Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych, http ://www.stat. gov.pl/cps/.../POZ_Rozwoj_metod_ talcsonomicznych.pdf, accessed 10.05.2010.
 9. Malina A., Zeliaś A. (1996): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. In: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych. E. Nowak, M. Urbaniak (ed). Wydawnictwo UMSC, Lublin.
 10. Kunasz M. (2006): Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. In: Kapitał ludzki oparty na wiedzy. Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 11. Jóźwiak J. (2004): Porządkowanie zespołów koszykarskich według poziomu sportowego z wykorzystaniem zadanego wzorca taksonomicznego. Roczniki Naukowe, Zeszyt 53, AWF, Poznań.
 12. Karpio K., Łukasiewicz P., Orłowski A. (2010): Zmiany w spożyciu w krajach europejskich. Analiza taksonomiczna. http://elirol.sggw.waw.pl/.../ Ait_13_Karpio_Lukasiewicz_Orlowski.pdf, accessed 20.09.2010.
 13. Nowak E. (1990): Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 14. Hellwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny", No. 4.
 15. Karcz K., Bajdak A. (ed.) (2005): Badania marketingowe w Internecie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 16. Kaczmarczyk S. (1995): Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa.
 17. Aaker D.A., Kumar V., Day G.S. (1998): Marketing Research. John Wiley & Sons International, Hoboken, NY.
 18. Kędzior Z., Karcz K. (1996): Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa.
 19. Nikodemska-Wołowik A.M. (1999): Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa.
 20. Mazurek-Łopacińska (ed). (1999): Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu