BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królikowska-Tomczak Anna (State Higher Vocational School in Leszno, Poznań University of Technology)
Tytuł
The Sustainable Management of Tourism as Part of The Innovative Region Management Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
Zrównoważone zarządzanie turystyką jako element innowacyjnego zarządzania regionem na podstawie European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Innowacje, Zarządzanie turystyką, Turystyka
Sustainable development, Innovations, Tourism management, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcję wielopłaszczyznowego zarządzania turystyką w regionie poprzez wprowadzenie European Tourism Indicator System for Sustainable Destination stworzonego przez Komisję Europejską. To wszechstronne podejście wydaje się być innowacyjnym rozwiązaniem kwestii zarządzania turystyką w regionie, które stanowić może jeden z kluczowych elementów zarządzania rozwojem regionalnym sensu stricte dla wielu regionów europejskich. W artykule zaprezentowano strukturę ETIS (European Tourism Indicator System for Sustainable Destination) oraz zasady procesu wdrażania niniejszego systemu z uwzględnieniem uwag regionów uczestniczących w pilotażowej fazie wdrażania projektu koordynowanego przez Komisję Europejską. Równoległym i równoważnym celem artykułu jest rozpowszechnianie idei zrównoważonego zarządzania turystyką w regionie poprzez wdrażanie systemu ETIS, który prezentuje interdyscyplinarne podejście , mogące prowadzić do zwiększenia konkurencyjności regionów na współczesnym, globalnym rynku turystycznym.(abstrakt autora)

The article presents the concept of multifaceted management of tourism in a region by implementing the European Tourism Indicator System for Sustainable Destination developed by the European Commission. This comprehensive approach seems to be an innovative solution to the question of management of tourism which is a priority sector for the regional development, in the strict meaning of the word, for many regions of Europe. The article presents the structure of ETIS and the idea of its implementation - understood as a process - along with the notes from the regions which participated in the pilot phase of the project. The parallel assumption of the article is to disseminate the idea of sustainable tourism management in a region via the implementation of ETIS, which uses an interdisciplinary approach, thus enabling the competitiveness of the region to increase on the present-day, highly saturated, global tourism market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burchardt-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój, naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
  2. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy Zarządzania, Koncepcje - strategie - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Dziedzic E., Zaangażowanie finansowe sektora publicznego w rozwój podaży turystycznej w miastach, in: Turystyka na obszarach miejskich - uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
  4. Kowalczyk A., Turystyka Zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  5. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  6. European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations, European Commission, Brussels 2013.
  7. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, www.msport.gov.pl/ article/524-Kierunki-rozwoju-turystyki-do-2-15-roku.
  8. Program Rozwoju Turystyki do roku 2020, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Warszawa, June 2014.
  9. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.
  10. www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/TheTourismandEnvironmentProgramme/ FactsandFiguresaboutTourism/ImpactsofTourism/EnvironmentalImpacts/TourismsThreeMainImpactAreas/ tabid/78776/Default.aspx.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu