BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miedziński Mariusz (Pomeranian University in Słupsk)
Tytuł
The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
Tworzenie modelu progowego cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie miejskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 45-62, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Cykl życia, Turystyka, Region turystyczny
Life cycles, Tourism, Tourist region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi próbę kolejnej modyfikacji cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) stworzonego przez R.W. Butlera. Do zmodyfikowanego TALC autor wprowadza założenia Teorii Progowej B. Malisza bazując na badaniach Kozłowskiego. Efektem tych działań jest stworzenie modelu progowego cyklu życia obszaru turystycznego (TTALC). Model teoretyczny oraz jego przebieg został następnie przetestowany na bazie FUA Kołobrzeg nazywanego Nadmorskim Obszarem Funkcjonalnym Kołobrzeg. Jest to jeden z najlepiej rozwiniętych tego typu regionów turystycznych Polski a do potwierdzenia jego progowego rozwoju użyto stwierdzonych przekroczeń progów rozwojowych popartych rozwojem infrastruktury technicznej, bazy noclegowej oraz ilości i wielkości powierzchni użytkowej substancji mieszkaniowej także w formie II domów i mieszkań. Podsumowaniem opracowania jest testowanie TTALC na przykładzie wybranych miejscowości turystycznych wchodzących w skład FUA Kołobrzeg w tym miasta - uzdrowiska Kołobrzeg(abstrakt autora)

This research will attempt to modify the Tourist Area Life Cycle (TALC) previously developed by R.W. Butler. The author of the modified TALC introduces the premises of the Threshold Theory by B. Malisz, based on the research of Kozłowski. The effect is creating a model of the Threshold Tourist Area Life Cycle (TTALC). The theoretical model and its course were then tested on the basis of the Functional Urban Area of Kołobrzeg known as FUA. This is one of the most developed types of Polish tourist regions. To confirm its development, threshold crossings identified the thresholds supported by the development of technical infrastructure, accommodation facilities, the number and size of the usable area of the housing, as well as "second houses" and "second apartments" (houses/ apartments in addition to permanent dwellings). The purpose of the study is to test TTALC based on the selected tourist destinations included in the FUA, including the health resorts of Kołobrzeg.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal S. Coastal Resort Restructuring and the TALC Model, in: The Tourist Area Life Cycle. Conceptual and Theoretical Issues, ed. R.W. Butler, Channel View Publications, Clevedon 2006.
 2. Agarwal S. Restructuring Seaside Tourism. The Resort Lifecycle. "Annals of Tourism Research" 2002, No. 29 (1).
 3. Butler R.W., The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Managment of Resources, "The Canadian Geographer" 1980, Vol. 24.
 4. Butler R.W., Tourist Area Life Cycle, in: (CTR) Contemporary Tourist Reviews, OX3 9TJ, Oxford 2011.
 5. Corak S. The Modification of the Tourism Area Life Cycle Model for Re(Inventing) a destination: the Case of the Opatija Riviera, Croatia, in: The Tourism Area Life Cycle, ed. R.W. Butler, Vol. 1, "Applications and modifications", Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2006.
 6. Defert P., Essaie de localization touristique, "Tourist Review" 1954, Vol. 9 (1).
 7. Haywood K.M., Can the Tourist Area Life-Cycle be Made Operational?, "Tourism Management" 1986, No. 7 (3).
 8. Haywood K.M., Evolution of Tourism Areas and the Tourism Industry, in: The Tourism Area Life Cycle, ed. R.W. Butler, Vol. 1, "Applications and modifications", Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2006.
 9. Johnston C.S., Shoring the Foundations of the Destination Life Cycle Model, Part 1, "Ontological and Epistemological Considerations Tourism Geographies" 2001, No. 3 (1).
 10. Kozłowski J, Analiza progowa, Prace Instytutu Kształtowania Środowiska, PWN, Warszawa 1974.
 11. Kruczek Z., Szromek A.R., Wykorzystanie modelu R.W. Butlera w interpretacji rozwoju atrakcji turystycznej na przykładzie kopalni soli w Wieliczce, "Folia Turistica" 2011, No. 25 (2).
 12. Lagiewski R.M., The Application of the TALC Model: A Literature Survey, in: The Tourism Area Life Cycle, ed. R.W. Butler, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2006.
 13. Lundtrop S., Wanhill S., The Resort Lifecycle Theory. Generating Processes and Estimation, "Annals of Tourism Research" 2001, No. 28 (4).
 14. Lundtorp S., Wanhill S., Time Path Analysis and TALC Stage Demarcation, in: The Tourism Area Life Cycle, ed. R.W. Butler, Vol. 2, "Conceptual and theoretical issues", Chanel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto 2006
 15. Malisz B., Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania miast i regionów, in: Metoda analizy progowej, eds. B. Malisz, J. Żurkowski, Studia KPZK PAN, Warszawa 1971, No. 34.
 16. Miedziński M., Rozwój przestrzenny uzdrowiska Kołobrzeg od 1830 do 2009 roku oraz przemiany jego bazy noclegowej w latach 1989-2009, in: W trosce o przyszłość kołobrzeskiego uzdrowiska - międzynarodowe forum uzdrowiskowe, ed. E. Wiśniewski, Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe, Kołobrzeg 2009, Wydawnictwo. INTRO-DRUK, Koszalin 2009.
 17. Miedziński M., Miasto Kołobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju, in: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, ed. E. Rydz, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012.
 18. Miedziński M., Modyfikacja cyku życia obszaru turystycznego (TALC) w wyniku wprowadzenia założeń teorii progowej na bazie przestrzeni turystycznej Kołobrzegu i jego zaplecza, in: Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym, eds. R. Jaroszewska-Brudnicka, D. Sokołowski, UMK Toruń, Toruń 2013.
 19. Oppermann M., What is New With the Resort Cycle? Comment, "Tourism Management" 1998, Vol. 19.
 20. Szromek A.R., Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich, in: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, ed. A.R. Szromek, Proksenia, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu