BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewicz-Kreft Monika (Gdansk School of Banking), Magier-Łakomy Ewa (Gdansk School of Banking), Sokołowska Katarzyna (Gdansk School of Banking)
Tytuł
The Country-of-Origin Effect in the Selected Transport Services
Efekt kraju pochodzenia w wybranych usługach transportowych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 23-34, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. Zachowania współczesnych konsumentów
Słowa kluczowe
Kraj pochodzenia produktu, Usługi transportowe, Wyniki badań
Country of origin (COO), Transport services, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efekt kraju pochodzenia jest wielowymiarowy. Nieuwzględnienie wkładu poszczególnych wymiarów w ocenie wybranych usług może skutkować uproszczonymi wnioskami. Celem prezentowanych badań było: 1) wyznaczenie pogłębionego wskaźnika efektu COO w ocenie usług transportowych; 2) ustalenie związku między efektem COO danego kraju w ocenie usługi transportowej a gotowością do jej zakupu. Rezultaty wskazują na silny związek między efektem COO kraju a gotowością do zakupu danej usługi w tym kraju: im wyższy efekt COO tym większa gotowość do zakupu usługi. (abstrakt oryginalny)

The country-of-origin effect has a multi-dimensional character. Neglecting the impact of COO's dimensions in the evaluation of the selected services may result in some simplified, inaccurate conclusions. The aim of the presented research was: 1) to determine an in-depth COO rate in the evaluation of transport services; 2) to determine a relation between the COO effect of a particular country in the evaluation of transport services and the readiness to purchase the particular service in this country. The research results indicate a strong relation between the COO effect and the readiness to purchase the particular service in this country: the higher the COO effect is, the higher readiness to purchase the service becomes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berentzen J.B. et al., Does "Made in ..." Also apply to services? An empirical assessment of the country-of-origin effect in service settings, "Journal of Relationship Marketing" 2008, Vol. 7, No. 4.
 2. Boguszewicz-Kreft M., Efekt kraju pochodzenia w usługach, [w:] Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 353, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
 3. Boguszewicz-Kreft M., Magier-Łakomy E., Wizerunek produktów i usług z wysoko rozwiniętych krajów europejskich - analiza wielowymiarowości efektu kraju pochodzenia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (being printed).
 4. Bose S., Ponnam A., Country of origin effect on services: an evaluation of entertainment, "Managing Leisure" 2011, Vol. 2, No.16.
 5. Civil Aviation Authority, Statistics by carriers, www.ulc.gov.pl/pl/czesto-zadawanepytania-faq/348-ler/3725-statystyki-wg-przewoznikow.
 6. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [in:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ed. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 7. Magier-Łakomy E., Boguszewicz-Kreft M., Dimensions of the country of origin effect and their measurement, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin" 2015, Vol. 49, No. 3.
 8. Marcysiak A., Pieniak-Lendzion K., Lendzion M., Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach No. 96, Siedlce 2013.
 9. Peterson R.A., Jolibert A.J.P., A meta-analysis of country-of-origin effects, "Journal of International Business Studies" 1995, Vol. 26, No. 4.
 10. Pharr J.M., Synthesizing country-of-origin research from the last decade: is the concept still salient in an era of global brands?, "Journal of Marketing Theory & Practice" 2005, Vol. 13, No. 4.
 11. Rezvani S. et al., A conceptual study on the country of origin effect on consumer purchase intention, "Asian Social Science" 2012, Vol. 8, No.12.
 12. Rośnie rynek usług kurierskich. Spodziewany jest wzrost liczby fuzji i przejęć, www.biznes.newseria.pl/news/telekomunikacja/rosnie_rynek_uslug,p1478075020.
 13. Roth M.S., Romeo J.B., Matching product category and country image perception: a framework for managing country-of-origin effects, "Journal of International Business Studies" 1992, Vol. 3, No. 24.
 14. Rynek usług kurierskich: E-commerce nowym polem działania, www.dziennik.pl/artykuly/464119,rynek-uslug-kurierskich-e-commerce-nowym-polem-dzialania.html/?no_redirect=1.
 15. Sharma P., Demystifying cultural differences in country-of-origin effects: exploring the moderating roles of product type, consumption context, and involvement, "Journal of International Consumer Marketing" 2011, No. 23, Iss. 5.
 16. UOKiK: Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku, Departament Analiz, luty 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu