BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznajderska Anna (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wpływ sposobu zarządzania płynnością, premii za ryzyko i oczekiwań na stopy rynku międzybankowego w Polsce
The Influence of Liquidity Management, Risk Premium and Expectations on the Money Market Rates in Poland
Źródło
Bank i Kredyt, 2016, nr 1, s. 61-89, aneks, bibliogr. 27 poz.
Bank & Credit
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Zarządzanie płynnością finansową, Stopa podatkowa, Kryzys finansowy, Premia za ryzyko
Interbank market, Liquidity management, Tax rate, Financial crisis, Risk premium
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zbadano, od czego zależy kształtowanie się stóp rynku międzybankowego w Polsce. Wyjaśniono, jak sposób zarządzania płynnością przez bank centralny wpływa na krótkoterminowe stopy procentowe. Skonstruowano indeks zarządzania płynnością, który obrazuje relację pomiędzy poziomem absorbowanej przez NBP płynności a poziomem krótkoterminowej płynności sektora bankowego. Pokazano, że wzrost indeksu prowadzi do spadku spreadu pomiędzy stopą referencyjną a stopami o krótkim terminie zapadalności. Następnie sprawdzono, jakie czynniki przyczyniły się do ponadprzeciętnych wzrostów spreadów na rynku międzybankowym w czasie kryzysu. Wyniki wskazują, że była to premia za ryzyko na rynkach zagranicznych oraz, od początku 2009 do połowy 2010 r., premia za ryzyko na rynku krajowym. Uzyskane rezultaty pokazują, że odzwierciedlenie zmian stopy referencyjnej w stawce POLONIA następuje szybko i w pełni, do czego przyczyniły się operacje otwartego rynku o charakterze dostrajającym. Wpływ na stopy WIBOR nie jest natomiast pełny, co spowodowała utrzymująca się na podwyższonym poziomie premia za ryzyko kredytowe. (abstrakt oryginalny)

The paper investigates interest rate formation in the Polish interbank market. The paper explains how central bank liquidity management influences short-term interest rates. The index of liquidity management has been constructed illustrating the relation between the level of liquidity that is absorbed by NBP and the level of short-term liquidity in the banking sector. The study demonstrates that an increase in the index leads to a decrease in the spread between the reference rate and short- -term money market rates. Moreover, the paper investigates which factors have caused the unusual jump in money market spreads during the crisis. The obtained results point, above all, to the role of the international risk premium and, in the period from the beginning of 2009 to the middle of 2010, of the domestic risk premium. The results indicate that the transmission of changes in the central bank rate to the POLONIA overnight rate is full and quick, largely due to fine-tuning operations conducted by the NBP on the open market, whereas the transmission to the WIBOR rates is not full, which is attributable to the persistently high level of the credit risk premium. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbassi P., Linzert T. (2012), The effectiveness of monetary policy in steering money market rates during the recent financial crisis, Journal of Macroeconomics, 34(4), 945-954.
 2. Balduzzi P., Bertola G., Foresi S. (1997), A model of target changes and the term structure of interest rates, Journal of Monetary Economics, 39, 223-249.
 3. Borio C. (1997), The implementation of monetary policy in industrial countries: a survey, BIS Economic Papers, 47, 1-148.
 4. Campbell J.Y. (1987), Money announcements, the demand for bank reserves, and the behavior of the federal funds rate within the statement week, Journal of Money, Credit and Banking, 19, 56-67.
 5. Disyatat P. (2008), Monetary policy implementation: misconceptions and their consequences, BIS Working Papers, 269.
 6. Gaspar V., Perez-Quiros G., Sicilia J. (2001), The ECB monetary policy strategy and the money market, International Journal of Finance and Economics, 6(4), 325-342.
 7. Gersl A., Lesanovska J. (2013), Explaining the Czech interbank risk premium, Working Paper Series, 1/2013, Czech National Bank.
 8. Hamilton J.D. (1996), The daily market for Fed funds, Journal of Political Economy, 104(1), 26-56.
 9. Heideken V.Q., Sellin P. (2014), The banking system's liquidity surplus and interest rate formation, Sveriges Riksbank Economic Review, 3, 59-75.
 10. Heijmans R., Hernandez L., Heuver R. (2013), Determinants of the rate of the Dutch unsecured overnight money market, DNB Working Paper, 374.
 11. Jing Z., de Haan J., Jacobs J., Yang H. (2015), Identifying banking crises using money market pressure: new evidence for a large set of countries, Journal of Macroeconomics, 43, 1-20.
 12. Kamps A. (2009), What drives international money market rates? Lessons from a cointegration VAR approach, European Central Bank, http://www.eea-esem.com/files/papers/EEA/2010/702/Paper%20 Annette%20Kamps.pdf.
 13. Kliber A., Płuciennik P. (2011), An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis, Bank i Kredyt, 42(4), 5-30.
 14. Lasser D.J. (1992), The effect of contemporaneous reserve accounting on the market for federal funds, Journal of Banking and Finance, 16, 1047-1056.
 15. Lavoie M. (2015), Post-Keynesian economics: new foundations, Edward Elgar.
 16. Michaud F., Upper C. (2008), What drives interbank rates? Evidence from the Libor panel, BIS Quarterly Review, March, 47-58.
 17. NBP (2012), System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2008-2012, Narodowy Bank Polski.
 18. NBP (2014a), Raport roczny 2013, Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Narodowy Bank Polski.
 19. NBP (2014b), Założenia polityki pieniężnej na rok 2015, Narodowy Bank Polski.
 20. NBP (2014c), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski.
 21. NBP (2015), Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015 r., Narodowy Bank Polski.
 22. Prati A., Bartolini L., Bertola G. (2003), The overnight interbank market: evidence from the G7 and the Euro Zone, Journal of Banking and Finance, 27(10), 2045-2083.
 23. Rubaszek M., Serwa D., Marcinkowska-Lewandowska W. (2009), Analiza kursu walutowego, C.H. Beck.
 24. Rudebusch G.D. (1995), Federal Reserve interest rate targeting, rational expectations, and the term structure, Journal of Monetary Economics, 35, 245-274.
 25. Schlegel M., Kraenzlin S. (2009), Demand for reserves and the central bank's management of interest rates, Swiss National Bank Working Papers, 2009-15.
 26. Taylor J.B., Williams J.C. (2009), A black swan in the money market, American Economic Journal: Macroeconomics, 1(1), 58-83.
 27. Von Hagen J., Ho T. (2007), Money market pressure and the determinants of banking crises, Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-1066.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu