BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sposoby badania trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie
Methods of Searching Accuracy of Sales Forecasting Systems in a Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (3), 2015, nr 241, s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie sprzedaży, Metody prognozowania, Prognozy ekonometryczne, Szeregi czasowe
Sales forecasting, Forecasting methods, Econometric forecasts, Time-series
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod monitorowania trafności systemu prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie. W pierwszej części scharakteryzowano system prognostyczny wspomagający zarządzanie w centrum magazynowo-dystrybucyjnym zlokalizowanym w województwie zachodniopomorskim. W dalszej kolejności opisano sposoby badania trafności prognoz, oparte na rozkładach wybranych błędów prognoz ex post. W związku z tym, iż w analizowanym przedsiębiorstwie wiele produktów charakteryzuje się niską częstością sprzedaży, zaproponowano błąd ex post, który może być stosowany w tego rodzaju przypadkach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to present methods of monitoring the accuracy of the sales forecasts in the company. In the first part of the article prognostic system supporting management of the warehouse and distribution centre located in Western Pomerania has been characterized. Then methods of verifying predictions accuracy, based on the distributions of some ex-post forecast errors were described. Because of the fact that in analysed company sales frequency was low in case of many products, ex-post forecast error useful in such cases was proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cole J.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 2. Czerwiński Z., Guzik B. (1980), Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa.
 3. Dittmann P. (1996), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 4. Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Doszyń M., Dmytrów K. (2014), Prognozowanie sprzedaży z zastosowaniem rozkładu gamma z korekcją ze względu na wahania sezonowe, "Metody ilościowe w ekonomii", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Studia i Prace WNEiZ, nr 36, t. 2, Szczecin.
 6. Makridakis S. (1996), Forecasting: Its Role and Value for Planning and Strategy, "International Journal of Forecasting", 2, s. 513-537.
 7. Mentzer J.T., Bienstock C.C. (1998), The Seven Principles of Sales Forecasting Systems, "Supply Chain Management Review", 34(4).
 8. Mentzer J.T., Bienstock C.C., Kahn K.B. (1999), Benchmarking Sales Forecasting Management, "Business Horizons", 42, s. 48-56.
 9. Mentzer J.T., Kahn K.B. (1995), Forecasting Technique Familiarity, Satisfaction, Usage, and Application, "Journal of Forecasting", 14(5), s. 465-476.
 10. Nahmias S. (2001), Production and Operations Analysis, Fourth Edition, McGraw-Hill, Boston.
 11. Sarjusz-Wolski Z. (2000), Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 12. Theil H. (1966), Applied Economic Forecasting, North-Holland, Amsterdam.
 13. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu