BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopčáková Slávka (University of Presov, Slovakia)
Tytuł
Przemiany języka muzyki - hałas jako norma estetyczna XX wieku
Metamorphosis of Language of Music - Noise as Aesthetic Standard of the 20th Century
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 53-62, bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Kultura, Rynek muzyczny, Hałas
Culture, Music market, Noise
Uwagi
summ
Abstrakt
Język muzyki XX wieku zmieniał się i unowocześniał wyjątkowo wyraźnie i z niebywałą dynamiką rozwojową, czemu towarzyszyły liczne filozoficzne i teoretyczne rozważania filozofów, estetyków, teoretyków sztuki czy też samych twórców. Począwszy od socjologicznych i teoretycznych uwag zawartych w pracach Teodora Wiesegrunda Adorna, stopniowo estetycy sztuki zaczęli zastanawiać się nad konsumpcyjnością kultury muzyki, nad fetyszem hałasu1 czy jednolitą kulturą popularną akceptującą demokratycznie każdy gust, który nie jest wyraźnie szkodliwy.(fragment tekstu)

In the course of 20th century, aestheticians of music considered not only increasing difference between art music and popular music but also the opposite processes. The languages of both spheres started to be overlapping so much that to tag whatever musical expression had lost its importance. The typical feature of some contemporary musical expressions or recent avant-garde works of art is its noise attribute. We mean tolerance for presence of noise sound includ-ing high intensity noise. In the contribution we consider the changes of musical phenomena, simultaneously respecting the fact that in the sound democracy" of the 20th century almost every sound is able to be employed. The purpose is to extend the potential aesthetic qualities of music.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADORNO T. W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi sluchu. "Divadlo" 1964, rocz. 15, nr 1, s. 16-22 i nr 2, s. 12-18.
 2. CSERES J.: Za estetiku hluku (a pritom nie proti estetike ticha). "Ticho" 1997, rocz. 1, nr 4-5, s. 6-9.
 3. DAHLHAUS C.: Lesk a bída elektronické hudby. "Hudební rozhledy" 1969. rocz. 22, nr 5, s. 154-156.
 4. DRENGUBIAK J.: Kategória pravdy vo fikcii. W: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis - Hľadanie ekvivalentností III. Prešov: FF PU 2007 Prešov, s. 510-514.
 5. KUŠNÍROVÁ E.: Pouličné divadlo. W: Reflexie divadla, divadlo reflexie. Prešov: FF PU 2012, s. 135-139.
 6. KUŠNÍROVÁ E.: O dvoch typoch alternatívneho divadla. W: Hudba a umenia. Vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Studia Scientiae Artis I. Prešov: FF PU v Prešove 2011, s. 167-177.
 7. KVĚCH O.: Jestliže má mít hudba budoucnost a budoucnost hudbu. "Hudební rozhledy" 1979, rocz. 32, nr 8, s. 377-380.
 8. MARTINÁKOVÁ Z.: Futurizmus - hnutie za nové umenie. "Hudobný život" 2001, rocz. 38, nr 2, s. 28-31.
 9. MESSIAEN O.: O soudobé hudbě... Rozhovor. "Hudební rozhledy" 1965, rocz. 18, nr 7, s. 298-300.
 10. MUKAŘOVSKÝ J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. W: Studie [1]. Brno: Host 2007, s. 81-148.
 11. NYMAN M.: Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum 2007.
 12. PIRNÍKOVÁ T.: Aspekty zla v hudbe pre deti. W: Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov: PdF PU 2008, s. 177-205.
 13. ROSS A.: Zbývá jen hluk. Naslouchání dvacátému století. Praha: Argo 2011.
 14. SCRUTON R.: Hudobná estetika. Bratislava: NHC 2009.
 15. SLÁVIKOVÁ Z.: Umelecké stvárnenie zla vo vybraných vokálno-inštrumentálnych dielach skladateľov 20. storočia. W: Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov: PdF PU 2008, s. 206-221.
 16. WIORA W.: Les quatre ages de la musique à ľère de la technique. Paris: Petite biblioghéque payot 1963.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu