BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Monika (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Postawy nauczycieli matematyki wobec zmian w edukacji
Mathematics Teachers' Attitudes Towards Changes in Education
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 81-94, wykr., bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Jakość kadry nauczycielskiej, Metody dydaktyczne, Matematyka
Education, Quality of the teaching staff, Didactic methods, Mathematics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że edukacja stanowi fundament rozwoju współczesnych społeczeństw. Od tego, jakie rzeczywiste wykształcenie i wychowanie otrzymają dzisiejsi uczniowie, zależy jakich specjalistów będzie miało społeczeństwo za kilkanaście lat. A zatem edukacja musi nie tylko nadążać za ciągłymi zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie w sferze intelektualnej, instytucjonalnej i kulturalnej, ale nawet w pewnym sensie je wyprzedzać. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w przyszłości. Istotną rolę odgrywają tutaj nauczyciele, którzy mają ogromną siłę sprawczą. To oni w znacznej mierze odpowiadają za jakość nauczania, a także wychowanie młodego pokolenia. To od ich kompetencji merytorycznych i dydaktycznych, doświadczenia, postaw i poglądów, podejmowanych działań oraz tego, co ma wpływ na te działania (np. umiejętności komunikowania się, współpracy w grupie, dążenia do osiągania zbiorowego sukcesu, zaufania, chęci doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji) zależy kształtowanie kapitału ludzkiego następnego pokolenia. (fragment tekstu)

One of the objectives of schools is preparing the younger generation for life not just at the present time but for the future above all. The ongoing changes in the society involve the need for changes in education, which requires teachers - including mathematics teachers - to develop professional skills constantly. It is important that teachers modify their teaching methods and adapt them to changing circumstances. However, the research shows that mathematics lessons are similar and methods used have been the same for many years. In the article the author formulates a thesis that one of the reasons for that are mathematics teachers' attitudes towards change. On the basis of the research done the author presents the typology of these attitudes pointing out that reluctance, scepticism, and sham approval for implementing changes in teaching methods are predominant attitudes among teachers. As a result, mathematics teachers educate in the same way as they used to be a dozen or several dozen years ago. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball, D. L., Thames, M. H. i Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching. Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.
 2. Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U., Krauss, S., Neubrand M. i Tsai, Y. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom and student progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133-180.
 3. Białek, K., Biedrzycki, K., Czajkowska, M., Dobkowska, J., Dobosz, W., Grudniewska, M., Stanaszek, A., Wróbel, I., Zambrowska, M. (2013). Raport z badań Szkoła samodzielnego myślenia. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 4. Brzezińska, A. (2013). Wykład Aby zmienić system edukacji trzeba zmienić swoje myślenie! wygłoszony na seminarium z cyklu Badania i polityka edukacyjna pt. Refleksja nad podstawą programową i edukacją spersonalizowaną, Gdańsk 22-24 sierpnia 2013.
 5. Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 6. Czajkowska, M. (2013). Pomiar kompetencji nauczycieli matematyki. Edukacja nr 1/2013, 73-88.
 7. Davis, B. (2011). Mathematics teachers' subtle, complex disciplinary knowledge. Education forum. Pobrano z: www.sciencemag.org.
 8. Day, C. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 9. Even, R. (1990), Subject matter knowledge for teaching and the case of functions. Educational Studies in Mathematics 6, 521-554.
 10. Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116.
 11. Gajdzica, A. (2013). Pomiędzy zmieniającym a byciem zmienianym.... Chowanna. Nauczyciel we współczesnej kulturze. Tom 2 (41). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 51-60.
 12. Hill, H. C., Schilling, S. G. i Ball, D. L. (2004). Developing measures of teachers' mathematics knowledge for teaching. The Elementary School Journal, 105(1), 11-30.
 13. Kersting, N. (2008). Using video clips of mathematics classroom instruction as item prompts to measure teachers' knowledge of teaching mathematics. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 845-861.
 14. Krauss, S., Brunner, M., Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Neubrand, M. i Jordan, A. (2008). Pedagogical content knowledge and content knowledge of secondary mathematics teachers. Journal of Educational Psychology, 100(3), 716-725.
 15. Nauczanie matematyki w gimnazjum (2013). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista.
 16. Niss, M. (2004). The Danish "KOM" project and possible consequences for teacher education. W: R. Strässer, G. Brandell, B. Grevholmi O. Helenius (red.), Educating for the future. Proceedings of an international symposium on mathematics teacher education: preparation of mathematics teachers for the future. Stockholm: Royal Swedish Academy of Science, 179-190.
 17. Orchowska, G. (2001). Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym. Edukacja i dialog, nr 6.
 18. Polak, K. (2012). Bezradność nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 19. Polya, G. (1975). Odkrycie matematyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.
 20. Raport o Stanie Edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. (2014). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 21. Sajka, M. (2006). Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki. Annales Academic Pedagogicae Cracoviensis 36, Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinantia I, 297-319.
 22. Siwek, H. (2005). Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa: WSiP.
 23. Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Impuls.
 24. Tomaszewska, A. (2009). Nauczyciel na miarę XXI wieku. W: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia-badania-koncepcje (red. Przygońska E. i Chmielewska I.). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 25. Treliński, G. (2006). Trzy przykłady, czyli o stymulowaniu i pielęgnowaniu bezradności matematycznej. W: Kształcenie matematyczne - tendencje, badania, propozycje dydaktyczne (red. Treliński G., Czajkowska M.). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 26. Wiktorzak, A. (2009). Kapitał społeczny szkoły. W: Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej, Kielce, 255-262.
 27. Zahorska, M. (2014). Nauczyciel jako podmiot i jako przedmiot polityki edukacyjnej. Kwartalnik pedagogiczny nr 1-2 (231-23).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu