BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marková Dagmar (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovakia), Lištiak Mandzáková Stanislava (Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove), Jurová Jarmila (Constantine the Philosopher University in Nitra)
Tytuł
Sex Education and Men's and Women's Sexuality: Ethical-Descriptive Research Probe Towards Attitudes of Special Primary Schools Teachers
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 81-97, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Moralność, Etyka, Szkolnictwo podstawowe, Seksualność
Education, Morality, Ethics, Primary education, Sexuality
Uwagi
summ
Abstrakt
This article presents an ethical-descriptive probe towards attitudes of special primary schools' teachers in the area of male and female sexuality and sex education. We present a part of data from research that focused on attitudinal and behavioural attributes of sexuality of persons with intellectual disabilities and their socio-cultural and ethical contexts. As a research tool, we used part of standardized Attitudes to sexuality questionnaire (Individuals from the general population: ASQ - GP) from authors Cuskelly, Gilmore (2007). We analyze those results, which were not related to preferences in the area of sexuality of people with intellectual disabilities, but were related to sexuality and sex education of men and women in general.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CUSKELLY, M., GILMORE, L. 2007. Attitudes to sexuality ques tionnaire (Individuals with an intellectual disability): Scale development and community norms. In: Journal of intellectual & developmental disability, 2000, vol. 3, no. 3, pp. 214-221.
  2. BOSÁ, M. - MINAROVIČOVÁ, K. 2011. Rodovo citlivá pedagogika. In: Rodové štúdiá. Bratislava: UK, 2011, s. 161-181. ISBN 978-80-223-2934-7.
  3. BOSÁ, M. - MINAROVIČOVÁ, K. 2005. Rodovo citlivá výchova. Bratislava: EsFem, 2005.
  4. MARKOVÁ, D. - LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, S. 2015. Sexuálna morálka a mentálne postihnutie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-1370-6.
  5. MARKOVÁ, D. - ZÁBOJNÍKOVÁ, M. 2011. Rodové stereotypy v sociálnej práci s azylantkami (Gender stereotypes in social work with female refugees). In: Humanum : International Social and Humanist Studies, No. 7, Vol. 2, 2011, p. 275-287. ISSN 1898-8431.
  6. MINAROVIČOVÁ, K. 2003. Čo sa v škole o nerovnosti naučíš... Rodové stereotypy v správaní a postojoch učiteliek a učiteľov. In: Ružový a modrý svet. Bratislava: Občan a demokracia, Aspekt, 2003, s. 248-259. ISBN 80-89140-02-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu