BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rędziński Kazimierz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Dzieje Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Akademii Rolniczej w Dublanach (1856-1919)
The Mutual Aid Association of The Students of National Agricultural College/Agricultural Academy of Dublany (1856-1919)
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 120-140, tab., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Studenci, Organizacja
Students, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Galicja
Poland, Galicia
Abstrakt
W połowie XIX w. w Dublanach powołano pierwszą rolniczą wyższą szko- łę akademicką na ziemiach polskich. Była ona ważnym ośrodkiem nauki i oświaty rolniczej. Przygotowywała kadry naukowe dla późniejszych szkół rolniczych w Polsce niepodległej. Byli to m.in. Emil Godlewski (senator), Józef Mikułowski-Pomorski, Marian Raciborski, Stefan Surzycki, Stefan Jentys, Karol Malsburg. Stowarzyszenie studenckie Bratnia Pomoc, istniejące od 1865 r., oprócz działalności sampomocowej, było szkołą wychowania obywatelskiego. Jego członkowie pełnili później ważne funkcje państwowe i społeczne w II Rzeczypospolitej(abstrakt oryginalny)

One of the important center of science and agricultural education in the Polish lands in the late nineteenth and early twentieth century was Agricultural College in Dublany near Lviv. Many emitent scholars were working in Dublany during this time, among them were: Emil Godlewski, Józef Mikułowski-Pomorski and Marian Raciborski. They introduced new disciplines or directions of research in Polish agricultural science. The result of these activities was high scientific and didactic level of the school. Since 1865, there worked the Mutual Aid Assosiations of students - initialy self-help organization which later became active in the field of science and political activity of students(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brock, P.: Bolesław Wysłouch. "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" 1963, nr 5.
 2. Brzozowski, S.: Warunki organizacyjne życia naukowego w trzech zaborach. W: Historia nauki polskiej. Red. B. Suchodolski. T. IV, 1863-1918, cz. I i II. Wrocław (etc.) 1987.
 3. Chamcówna, M.: Z życia studentów polskich w Prószkowie na Opolszczyźnie w drugiej połowie XIX w. "Sobótka" 1949. T. 4.
 4. Dawidowicz, A.: Początki działalności politycznej Zygmunta Balickiego. W: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1831-2008). T. 2. Red. T. Sikorski, A. Wątor. Toruń 2012.
 5. Dunin-Wąsowicz, K.: Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wrocław 1952.
 6. Dunin-Wąsowicz, K.: Przegląd Społeczny 1886-1887. Wrocław 1952.
 7. Godlewski, E.: O naukowych potrzebach polskiego rolnictwa. Kraków 1906.
 8. Godlewski, E., Malsburg, K., Miczyński, K., Surzycki, S.: Rozwój i stan obecny wiedzy rolniczej w Polsce. Kraków 1918.
 9. Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993.
 10. Jelinowska, A.: 100-lecie Akademii Rolniczej w Dublanach. "Fragmenta Agronomica" 2001, nr 4.
 11. Jentys, S.: Władysław Lubomęski, wspomnienie pośmiertne. Kraków 1909.
 12. Korczewski, M.: Emil Godlewski (senior) jako człowiek i badacza. Warszawa 1936.
 13. Kozicki, S.: Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964.
 14. Pietruszyński, Z.: 35-letnia działalność naukowa, państwowa i społeczna J. Mikułowskiego- Pomorskiego. Poznań 1929.
 15. Radomska, M.: Półtora wieku szkolnictwa rolniczego w Dublanach 1856-2000. "Postępy Nauk Rolniczych" 2001, nr 3.
 16. Surzycki, S.: Z dziejów pamiętnego "Zetu". Kraków 1930.
 17. Wapiński, R.: Narodowa Demokracja 1893-1939. Wrocław (etc) 1980.
 18. Wieleżyński, L.: Wspólna praca, wspólny plon. Życie i dzieło mądrego człowieka. Londyn 1985.
 19. Żegota-Januszajtis M.: "Życie moje tak burzliwe". Wspomnienia i dokumenty. Warszawa 1993.
 20. Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB). T. I. Kraków 1935.
 21. PSB, t. XI, Wrocław (etc.) 1964-1965.
 22. PSB, t. XII, Wrocław (etc.) 1966-67.
 23. PSB, t. XVII, Wrocław (etc.) 1972, s. 623.
 24. PSB, t. XXV(1), Wrocław (etc.) 1980.
 25. PSB, t. XXIX(4), Wrocław (etc.) 1984.
 26. PSB, t. XX, Wrocław (etc.) 1975.
 27. PSB, t. XLVI(1), z. 188, Warszawa-Kraków 2009.
 28. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy uczniów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach z czynności za czas od 1 listopada 1877 r. do 1 maja 1878. Lwów 1878.
 29. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy uczniów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach z czynności za czas od 1 listopada 1883 r. do 1 maja 1884. Lwów 1884.
 30. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach z czynności za czas od 15 maja 1889 r. do 5 maja 1890 r. Lwów 1890.
 31. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Krajowej Akademii Rolniczej w Dublanach z czynności za czas od 15 maja 1892 do 15 maja 1893. Lwów 1893.
 32. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Krajowej Akademii Rolniczej w Dublanach za rok administracyjny 1908/09. Dublany 1909.
 33. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Krajowej Akademii Rolniczej w Dublanach za rok administracyjny 1909/10. Dublany 1910.
 34. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów Krajowej Akademii Rolniczej w Dublanach za rok administracyjny 1911/12. Dublany 1912.
 35. Towarzystwo Bratniej Pomocy słuchaczów Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. Lwów 1896.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu