BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Mariusz (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Partycypacja pracownicza jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
Employee Participation as Part of The Corporate Social Responsibility
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2015, nr 6, s. 142-151, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Relacje w przestrzeni społeczno-ekonomicznej
Słowa kluczowe
Indeks RESPECT, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Społeczna odpowiedzialność biznesu
RESPECT Index, Personnel participation in management, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zakłada uwzględnienie w zarządzaniu oczekiwań wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa. Wśród interesariuszy wewnętrznych wymieniany jest personel przedsiębiorstwa. Rozdział dotyczy partycypacji pracowników rozumianej jako udział pracowników w procesie podejmowania decyzji, a także partycypacji finansowej i kapitałowej. Część teoretyczna przedstawia założenia koncepcji CSR i zakres partycypacji pracowniczej. Część praktyczna dotyczy działań zaliczanych do partycypacji pracowniczej, deklarowanych w ramach CSR przez banki należące do indeksu RESPECT, notowane na GPW w Warszawie(abstrakt oryginalny)

The concept of corporate social responsibility (CSR) is assumed to take in managing expectations of all stakeholders of the company. Among the internal stakeholders is mentioned staff of the company. Chapter deals with employee participation understood as the participation of workers in decision-making, as well as the financial and capital participation. The theoretical part presents the assumptions of the CSR concept and scope of employee participation. The practical part deals with the measures included in the employee participation, declared as part of CSR activities of the banks in the RESPECT index, listed on the Warsaw Stock Exchange(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec, M., Kożusznik, B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-kreator-inspirator. Katowice 2000.
 2. Armstrong, M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003.
 3. Bartkowiak, G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa 2011.
 4. Borkowska, S.: Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Warszawa 2007.
 5. Borkowska, S.: Strategie wynagrodzeń. Kraków 2001.
 6. Czop, K., Leszczyńska, A.: Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaanga- żowanie organizacyjne pracowników. "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 3.
 7. Fifka, M.S.: Towards a More Business-Oriented Definitions of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept. "J. Service Science and Management" 2009, No. 2.
 8. Gableta, M., Cierniak-Emerych, A., Piwowar-Sulej, K.: Kultura organizacyjna podstawą formowania partycypacji pracowniczej w organizacji. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Kraków 2009.
 9. Griffin, R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1996.
 10. Hys, K., Hawrysz, L.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2012, nr 4.
 11. Janowska, Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2002.
 12. Jeżak, J.: Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy. W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Warszawa 2010.
 13. Juchnowicz, M.: Partycypacja jako narzędzie polityki personalnej. W: Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Red. K. Makowski. Warszawa 2001.
 14. Juchnowicz, M.: Udział pracowników w zarządzaniu. W: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika. Red. A. Sajkiewicz. Warszawa 2000.
 15. McKenna, E., Beech, N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 1999.
 16. Pawlak, Z.: Personalna funkcja firmy, procesy i procedury kadrowe. Warszawa 2003.
 17. Pocztowski, A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2003.
 18. Rok, B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. W: Biznes, etyka, odpowiedzialność. W: Gasparski. Warszawa 2013.
 19. Rybak, M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa 2004.
 20. Smith, R.E.: Defining Corporate Social Responsibility: A System Approach for Socially Responsible Capitalism. Philadelphia, Pennsylvania 2011.
 21. EC Communication "A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility", 17 January 2012, www.eurocoop.coop [dostęp: 10.02.2015].
 22. www.bankmillenium.pl [dostęp 12.02.2015].
 23. www.bph.pl [dostęp: 12.02.2015].
 24. www.bzwbk.pl [dostęp: 12.02.2015].
 25. www.citibank.pl [dostęp: 12.02.2015].
 26. www.ingbank.pl [dostęp: 12.02.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu