BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuba Jarosław (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Rurak Adam (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
Tytuł
Symulatory w procesie szkolenia i doskonalenia lotniczego pilotów oraz personelu naziemnego : cz.3. Funkcje lotniczego treningu symulacyjnego oraz kształtowanie świadomości sytuacyjnej podczas szkolenia i doskonalenia personelu
The Role of Simulators in Training and Skill Improvement of Air Pilots and Ground Staff : Part 3. Functions of Aviation Simulation Training and Development of Situational Awareness During Training and Skill Improvement of Staff
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1452-1459, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Szkolenia, Doskonalenie zawodowe
Aviation, Training, Further education
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
W artykule wykazano, że poziom bezpieczeństwa dzisiejszego lotnictwa państwowego i komercyjnego zależy w szerokim zakresie od technologii symulacji stosowanych w celach szkoleniowych i doskonalenia umiejętności lotniczych. Również symulację szeroko stosuje się w dochodzeniach lotniczych, badaniach konstrukcji lotniczych, symulacji ruchu lotniczego i lepszego zrozumienia interakcji zachodzących pomiędzy pilotem - samolotem - środowiskiem zadaniowym. W dalszej części opisano funkcje treningu symulacyjnego oraz kształtowanie świadomości sytuacyjnej podczas szkolenia i doskonalenia personelu lotniczego. (fragment tekstu)

The article shows that the safety level of modern state and commercial aviation depends on a wide range of simulation technologies used for training and improvement of flight skills, aviation investigations, analysis of aircraft structures, simulating air traffic and a better understanding of the interaction between the pilot - aircraft - environment. Subsequent section describes the functions of simulation training and development of situational awareness during training and skill improvement of aviation personnel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezdek W., Powell R., Mays D., The history and future of military flights simulators, AIAA modeling and simualation technologies conference and exhibit - 2004; Providence, RI, AIAA Paper 2004.
 2. Endelsey M.R., A taxonomy of situational awareness errors, (in:) R. Fuller, N. Johnston N. McDonalds (Eds.), Human factors in aviation operations, Ashgate, England 1995.
 3. Gałecki A., Nieokreśloność informacyjna a ryzyko podejmowania decyzji, (in:) S. Sirko (Red.), Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych - uwarunkowania i wymagania, AON, Warszawa 2004.
 4. Hać R., Kozub M., Rurak A., Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych dekad XXI wieku, Wydawnictwo WSO SP, 2012.
 5. Hays R.T., Jacobs T.J., Prince C., Salas E., Fligcht Simulator training effectiveness. A-metaanalysis, Military psychology No 4/1992.
 6. James A., Stoner F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 7. Jones E.,R., Simulation applied to education Mc Donnell-Douglas Corporation paper. St. Louis, MO: Mc Donnell-Douglas Corporation 1967.
 8. Kaku M., Fizyka przyszłości. Nauka do roku 2100. Prószyński i S-ka. W-wa 2011.
 9. Kerns S.Z., E-learning In aviation, ASHGATE, Farnham 2010.
 10. Klein G., Studying situational awareness in the context of decision - making incidents, Paper presented at the Experimental Analysis and Measurement of Situational Awareness, Daytona Beach 1995.
 11. Klich E., Szczygieł J., Bezpieczeństwo lotów w transporcie lotniczym, PIB, Radom 2010.
 12. Leszczyński R. ,System selekcji kandydatów do Sił Powietrznych, Praca badawcza, WSOSP, Dęblin 2000.
 13. Lintern G.,Roscoe S.,N., J.M. Koncoe J.,M., Segal L.,D., Transfer of landing skills and beginning flight training, Human Factor No 32/1990.
 14. Lee A.T., Flight Simulation, ASHGATE, Burlington 2005.
 15. Macharella N.D., Arban P.K., Doherty S.M., Transfer of training from flight training devices to flight for ab initio pilots, International Journal of Applied Aviation Studies No 5/2005.
 16. Rajchel J., Rurak A., Model funkcjonowania profesjonalnych sił zbrojnych w społeczeństwie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wydanie Specjalne, Wrocław 2012.
 17. Smith K., Hancock P., A., Situational awareness is adaptive, externally directed consciousness, (in:) R.D. Gilson, J.M. Koonce (Eds.), Situational awareness in complex system, Embry-Riddle Aeronautical University Press, Florida 1994.
 18. Tekst U.S. Army Technical Manual - źródło - P. Renshaw , ATSB Materiały z Kursu Czynnik ludzki, Cambera, Australian Transport Safety 2006.
 19. Terelak J., Higiena psychiczna i pilot, MON, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu