BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharska Wioleta (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLOGIC
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLOGIC
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 95-106, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. Zachowania współczesnych konsumentów
Słowa kluczowe
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Marka
Creating company's value, Enterprises, Brand
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł poświęcono sieciowemu kreowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, w tym wartości kluczowego aktywa niematerialnego, jakim jest marka. Autorka przedstawia istotę procesu kreowania wartości we współczesnej gospodarce oraz porusza aspekty konfiguracji sprawnej sieci opartej na kapitale relacji i idei S-DLogic w kontekście gospodarki sieciowej. Zwraca szczególną uwagę na współkreację znaczeń w ramach celowo skonfigurowanej sieci interakcji i integracji zasobów, a także na transfer znaczeń, kluczowy dla tworzenia wartości. Artykuł stanowi syntezę wiedzy dotyczącą procesu sieciowego kreowania wartości, a także teoretyczne uzasadnienie dla dalszych badań nad determinantami identyfikacji konsumenta z marką w gospodarce sieciowej. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the network value creation of modern enterprises, including the value of key intangible asset - the brand. The author presents the essence of value creation in modern economy and considers aspects of configuration of an efficient network based on the relation equity and the idea of S-DLogic in the context of network economy. The paper pays particular attention on the co-creation of meaning within the framework of purposefully configured network of interaction and integration of resources as well as on the transfer of meaning, which is substantial for value creation. The paper is a synthesis of knowledge regarding network creation process useful as theoretical basics and research justification for further consumer brand identification in network economy research area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D., Measuring brand equity across products and markets, "California Management Review" 1996, Vol. 38 No. 3.
 2. Barwise P., Higson C., Likierman A., Marsh P., Brands as separable assets, "Business Strategy Review" 1990, Vol. 1, No. 2.
 3. Chekalina T., A Value co-creation perspective on customer-based brand equity modelling for tourism destination, a case from Sweden, Mid Sweden University, Sundsvall 2015.
 4. Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T., Expanding understanding of service exchange and value co-creation: a social construction approach, "Academy of Marketing Science" 2011, Vol. 39, No. 2.
 5. Gomez-Arias J.T., Genin L., Beyond monetization: creating value through online social networks, "International Journal of Electronic Business Management" 2009, Vol. 7, No. 2.
 6. Gummesson E., Total relationship management, Elsevier, Oxford 2008.
 7. Hunt S.D., Madhavaram S., The service dominant logic of marketing: theoretical foundations, pedagogy, and resource- advantage theory, Cleveland State University, New York 2006.
 8. Keller K., Strategiczne zarządzanie marką, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 9. Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S., Value creation and value capture: a multilevel perspective, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 1.
 10. Levy S.J., Symbols for sale, "Harvard Business Review" 1959, Vol. 37, Iss. 4.
 11. Lu L., Wang G., Astudy on multi-agent supply chain framework based on network economy, "Computer & Industrial Engeneering" 2008, Vol. 54, No. 2.
 12. Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
 13. McCracken G.D., Culture and consumption: new approaches to the symbolic character of consumer goods and activities, Indiana University Press 1990.
 14. Murawiak K., Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu dzialalności gospodarczej przedsiębiorstw, [w:] Nowe idee początku XXI w., red. M. Winiarski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
 15. Nam H., Kannan P.K., The informational value of social tagging networks, "Journal of Marketing" 2014, Vol. 78.
 16. Ozkan-Canbolat E., Bas A., Cafari R., An alternative forms of organizing business model: a model of value creater networks, "Procedia-Social and Behavioral Sciences" 2014, No. 150.
 17. Pastuszak Z., The philosophy of supply chain management in the new economy: net readiness in the net supply chain. Managing global transitions, "International Research Journal" 2004, Vol. 2, Iss. 1.
 18. Payne A.F., Storbacka K., Frow P., Managing the co-creation of value, "Journal of the Academic Marketing Science" 2008, Vol. 36, No. 1.
 19. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 20. Powell W.W., Neither market in hierarchy: Network firm of organisation, "Research in Organizational Behaviour" 1990, Vol. 12.
 21. Ramaswamy V., Co-creation of value-towards an expanded paradigm of value creation, "Marketing Review St. Gallen" 2009, Vol. 26, Iss. 6.
 22. Ryfkin J., The age of access. The new culture of hipercapitalism. Where all of life is a paid - for experience, Penquin Books, New York 2000.
 23. Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 24. Sawhney M., Zabin J., Managing and measuring relational equity in the network economy, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2012, Vol. 30, No. 4.
 25. Sayer A., Walker R., The new social economy, Blackwell, Oxword 1992.
 26. Tapscott D., Creating value in the network economy, Harward Business Review, 1999.
 27. Toffler A., The third wave: The classic study of tomorrow, Bantam Books, New York 1980.
 28. Vargo S.L, Lush R.F., Envolving to a new dominant logic of marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No. 1.
 29. Vargo S.L., Lush R.F., From goods to services: divergences and convergences of logics, "Industrial marketing Management" 2008, Vol. 37, No. 2.
 30. Zimniewicz K., Wszystko zależy od wszystkiego, [w:] Przełomy zarządzania, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, Dom Organizatora, Toruń 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu