BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuba Jarosław (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Rurak Adam (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
Tytuł
Szkolenie lotnicze - zarys dobrych praktyk: cz. II. Organizacja lotnicza versus szkolenie lotnicze
Flight Training- an Overview of Good Practices : Part 2. Aviation Organization Versus Flight Training
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1467-1477, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Szkolenia, Doskonalenie zawodowe, Zdalne nauczanie
Aviation, Training, Further education, e-learning
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
W artykule odniesiono się roli organizacji lotniczej w aspekcie szkolenia personelu lotniczego. Autorzy przedstawili wnioski w odniesieniu do trzech zasadniczych obszarów warunkujących prawidłową realizacje szkolenia personelu lotniczego tj.: bazy szkoleniowej, kadry instruktorskiej, programów szkolenia i pożądanych praktyk w odniesieniu do prowadzenia zajęć teoretycznych, jak również w mniejszym stopniu szkolenia symulatorowego i praktycznego. Wskazano także na rolę i pożądane zasady wykorzystania e-learningu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego. (fragment tekstu)

The article pertains to the role of aviation organization in the aviation personnel training. The authors presented conclusions concerning three basic areas affecting the correct implementation of aviation personnel's training, that is training infrastructure, instructors, training programs and desirable practices in theoretical classes, and, to a smaller extent simulator as well as practical training. The role of e-learning together with the rules of its application as a modern training tool have also been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Baylis J., Witz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 2. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF+, Warszawa 2010.
 3. Friedman Th., Świat jest płaski, czyli historia XXI wieku, REBIS, Poznań 2009.
 4. Hać R., Kozub M., Rurak A., Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych dekad XXI wieku, Wydawnictwo WSO SP, 2012.
 5. Kaku M., Fizyka przyszłości. Nauka do roku 2100. Prószyński i Spółka,Warszawa 2011.
 6. Kerns S.Z., E-learning In aviation, ASHGATE, Farnham 2010.
 7. Kożusznik B., J. Polak (red.), DOBRZE SIĘ UCZĘ - Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej, Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012.
 8. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2004.
 9. Rajchel J., Rurak A., Model funkcjonowania profesjonalnych sił zbrojnych w społeczeństwie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wydanie Specjalne, Wrocław 2012.
 10. Tekst U.S. Army Technical Manual (1941) - źródło - P. Renshaw , ATSB Materiały z Kursu Czynnik ludzki, Cambera, Australian Transport Safety 2006.
 11. Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, FOSZE, Rzeszów 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu