BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza ekonomiczna wpływu wyłączeń sektorowych na koszty logistyczne przeglądów okresowych samochodów osobowych w Polsce- studium porównawcze autoryzowana stacja obsługi a warsztat niezależny
Economic Analysis of the Influence of Sector Shutdowns on Logistic Costs of Periodic Inspections of Passenger Cars in Poland- of the School Comparative the Authorized Service Station but the Independent Workshop
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1478-1484, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Serwis samochodowy, Usługi, Rynek motoryzacyjny
Automobile repairs, Services, Motorization market
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki wpływu wyłączeń sektorowych na koszty przeglądów okresowych samochodów osobowych w Polsce- Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje kosztów przeglądów okresowych, obejmujące studium porównawcze usługi oferowanej przez autoryzowane stacji obsługi a warsztaty niezależne. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz zasygnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w aspekcie konkurencyjności usług w zakresie przeglądów okresowych samochodów osobowych w na polskim rynku motoryzacyjnym. (fragment tekstu)

In the article an attempt to indicate issues of the influence of sector shutdowns on costs of periodic inspections of passenger cars in Poland- was made at considering they supplemented for author's simulations of costs of periodic inspections, including the comparative school of the offered service through authorized of service station and independent workshops. Keeping an eye on the being of taken research issues and indicating desired perspective directions of changes in the aspect are planning the article competitivenesses of services in periodic inspections of passenger cars in on the Polish automotive market . (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A., Rynek, KEY CONCEPTS,Warszawa 2006.
 2. Badania dotyczące jakości napraw wykonywanych przez warsztaty autoryzowane w Polsce, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2014.
 3. Burnewicz J., Sektor samochodowy w Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2005.
 4. Creutzig J., EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin 2003.
 5. Jastrzebska U., Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej, WKŁ Warszawa 2014.
 6. Lewicki W., Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce, Print Group, Szczecin 2010.
 7. Raport Porównanie jakości oferowanych usług naprawczych. Raport magazynu Which, Londyn 2005.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
 10. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2005.
 11. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
 12. Wróblewski P., Kubiec J., Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów, WKŁ Warszawa 2014.
 13. Zieliński A., Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych, WKŁ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu