BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Riedel Rafał (Uniwersytet Opolski), Zuba Krzysztof (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
EUROsceptycyzm - propozycja konceptualizacji
EURO-Scepticism - an Attempt at Conceptualisation
Źródło
Przegląd Europejski, 2015, nr 3, s. 26-48, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Waluta, Kryzys gospodarczy, Eurosceptycyzm
Currencies, Economic crisis, Euroscepticism
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorzy niniejszego tekstu stawiają sobie za cel doprecyzowanie kategorii EUROsceptycyzmu. Artykuł rozpoczyna przegląd literatury w zakresie szerszej koncepcji eurosceptycyzmu, aby następnie pozycjonować w tym kontekście poglądy sceptyczne wobec unii walutowej w Europie. Punkt ciężkości opracowania kładzie się na przedmiotowym zakresie pojęcia EUROsceptycyzmu. Autorzy wskazują wymieniane w literaturze czynniki warunkujące zjawisko EUROsceptycyzmu, grupując je w trzy zestawy determinant. Do nich, jako ważną zmienną warunkującą narastanie EUROsceptycyzmu, dodają kryzys gospodarczy (2007-2014). Rozważania kończy podsumowanie wskazujące na obecny poziom EUROsceptycyzmu w Unii Europejskiej i prawdopodobny koniec etapu tzw. "permissive consensus" w sposobach legitymizowania projektu integracyjnego.(abstrakt oryginalny)

The authors aim at defining the "EURO-scepticism" as an analytical category. The paper starts with an overview of the most important works on the wider concept of Euroscepticism, following the positioning of Eurosceptic views on the monetary integration in Europe. This part of the article focuses on the subject-approach to EUROscepticism. Next, the authors indicate the most important factors determining the phenomenon. Special attention is dedicated to the economic crisis (2007-2014) which is understood as an important contextual variable of EURO-scepticism. The analysis is summarised with the concluding remarks on the present state of EURO-scepticism in Europe as well as with a speculative statement on the probable end of the "permissive consensus" phase in the process of legitimising the European integration project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALLAM Miriam, GOERRES Achim (2008), Adopting the Euro in Post-Communist Countries. An Analysis of the Attitudes toward the Single Currency, "MPIfG Discussion Paper" 08/1.
 2. BENOI Bertrand (1997), Social-Nationalism: an Anatomy of French Euroscepticism, Aldershot.
 3. CURTICE John (2003), It's not Just the Economics, Stupid, " New Economy".
 4. CZIOMER Erhard (2012), Wprowadzenie: przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 4 (IX).
 5. KOSELLECK Reinhat (2013), Kryzys - historia pojęcia, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński", nr 2 (15).
 6. MORAVCSIK Andrew (1998), The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Ithaca
 7. MUDDE Cas (2011), Sussex v. North Carolina. The Comparative Study of Party-Based Euroscepticism, "Sussex European Institute Working Paper", vol. 121.
 8. KATZ S. Richard (2008), Euroscepticism in Parliament: A Comparative Analysis of the European and National Parliaments, w: A. Szczerbiak, P. Taggart (red.), Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism, t. 2: Comparative and Theoretical Perspectives, Oxford.
 9. KOPECKY Petr, MUDDE Cas (2002), The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integration in East Central Europe, "European Union Politics", t. 3, nr 3.
 10. RIEDEL Rafał (2005), Polityka informacyjna rządu polskiego w zakresie promowania idei integracji Polski z Unią Europejską, Częstochowa.
 11. RIEDEL Rafał (2012), Kryzys w strefie euro a problem legitymacji władzy w Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", nr 6 (217).
 12. RIEDEL Rafał (2013), Teoria optymalnych obszarów walutowych a budowa unii walutowej w Europie, "Przegląd Europejski", nr 2 (28).
 13. RIEDEL Rafał (2013a), Federalizm fiskalny w Unii Europejskiej. Czego Europejczycy mogą nauczyć się z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki?, "Unia Europejska. pl", nr 2 (219).
 14. RIEDEL Rafał (2014), Kryzys w strefie euro - źródła, konsekwencje, symptomy, w: M. Stolarczyk, M. Lakomy, K. Czornik (red.), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Katowice.
 15. RISSE Thomas (2014), No Demos? Identities and Public Spheres in the Euro Crisis, "Journal of Common Market Studies".
 16. SERRICCHIO Fabio, TSAKATIKA Myrto, QUAGLIA Lucia (2013), Euroscepticism and the Global Financial Crisis, "Journal of Common Market Studies", vol. 51, no. 1.
 17. SZCZERBIAK Alex, TAGGART Paul (2008), Opposing Europe? The Comparative Party Politics of Euroscepticism, t. 2: Comparative and Theoretical Perspectives, Oxford.
 18. SZCZERBIAK Alex, TAGGART Paul (2013),Coming in from the Cold? Euroscepticism, Government Participation and Party Positions on Europe, "Journal of Common Market Studies", vol. 51, no. 1.
 19. TAGGART Paul (1998), A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems, "European Journal of Political Research", nr 33.
 20. TAGGART Paul, SZCZERBIAK Alex (2001), Crossing Europe: Patterns of Contemporary Party-Based Euroscepticism in EU Member States and the Candidate States of Central and Eastern Europe, Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, 29 August - 2 September, 2001, San Francisco.
 21. TAGGART Paul, SZCZERBIAK Alex (2002), The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States, "Sussex European Institute Working Paper", no 51.
 22. TAGGART Paul, SZCZERBIAK Alex (2003), Theorising Party-Based Euroscepticism: Problems of Definition, Measurement and Causality, "Sussex European Institute Working Paper", no 69.
 23. TAGGART Paul, SZCZERBIAK Alex (2004), Contemporary Euroscepticism in the party systems of the European Union candidate states of Central and Eastern Europe, "European Journal of Political Research", vol. 43.
 24. VERHAEGEN Soetkin, HOOGHE Marc, QUINTELIER Ellen (2014), European Identity and Support for European Integration: a Matter of Perceived Economic Benefits?, "KYKLOS", vol. 67, no. 2
 25. WAGNER Peter (2013), Demokratyczny kryzys kapitalizmu: refleksje nad polityczną i ekonomiczną nowoczesnością w Europie, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński", nr 2 (15).
 26. WILDE Peter de, ZUERN Michael (2012), Can the Politicization of European Integration be Reversed?, "Journal of Common Market Studies", vol. 50.
 27. ZUBA Krzysztof (2006), Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu