BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martínez José Luis Orella (Universidad CEU San Pablo de Madrid)
Tytuł
La diplomacia cultural de la España de Franco
Dyplomacja kulturalna Hiszpanii za Franco
Cultural diplomacy of Franco's Spain
Źródło
Przegląd Europejski, 2015, nr 3, s. 50-64, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Europeizacja, Kultura, Dyplomacja, Stosunki międzynarodowe
Europeanisation, Culture, Diplomacy, International relations
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Okres powojenny był dla Hiszpanii trudny z uwagi na jej izolację na arenie międzynarodowej. Potrzeba poprawy wizerunku i pragnienie przyjęcia do ONZ doprowadziła do instrumentalizacji kultury jako równoległego narzędzia dyplomacji, które umożliwiło nawiązanie oczekiwanych relacji zewnętrznych. Działania ICH, BFHI, CEDI i OCAU doprowadziły do stworzenia grup nacisku przychylnych Hiszpanii, dzięki którym udało się przywrócić stosunki dyplomatyczne. Pragmatyzm i brak upolitycznienia stosunków międzynarodowych Hiszpanii w obszarach latynoamerykańskim i arabskim są konsekwencją zaangażowania "ambasadorów kultury".(abstrakt oryginalny)

The post-war period was a difficult time for Spain because of its international isolation. The need to improve its image and to be admitted to the UN lead to the instrumentalisation of culture as a parallel diplomacy that allowed to establish the necessary relationships. ICH, BFHI, CEDI and OCAU activities helped form groups favourable to Spain, from which it benefited with restoring diplomatic presence. Pragmatism and the absence of politicisation of international relations of Spain in Hispanic-American and Arab areas are consequences of the work of "cultural ambassadors".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ÁGREDA BURILLO Fernando (1996), Don Emilio García Gómez, Director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, "Awraq", Vol. XVII.
 2. ALGORA WEBER María Dolores (1995), Las relaciones hispano-árabes duranteel régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional (1946-1950), Madrid.
 3. BARREIRO GORDILLO Cristina (2010), Historia de la Asociación Católica de Propagandistas: III. La Presidencia de Fernando Martín-Sánchez Juliá (1935- 1953), Madrid.
 4. BELAUNDE Victor Andrés (1993), El Cristo de la Fe y los Cristos literarios, Lima.
 5. CAŇELLAS MAS Antonio (2012), Caballeros de la Hispanidad: La diplomacia paralela de Alfredo Sánchez Bella en Moreno, en: Antonio Cesar Moreno (coor.), Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), Gijón.
 6. CAVA MESA María Jesús (1989), Los diplomáticos de Franco: José Félix de Lequerica, Bilbao.
 7. CUADRA Pablo Antonio (1946), Entre la cruz y la espada, "Revista de estudios políticos", volumen XV (nº 27-28).
 8. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA Lorenzo (1988), Diplomacia franquista y política cultural hacia Iberoamérica, 1939-1953, Madrid.
 9. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA Lorenzo (1992), Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo, Madrid.
 10. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA Lorenzo (1994), El factor cultural en las relaciones internacionales: una aproximación a su análisis histórico, en: "Hispania: Revista española de historia", Vol. 54, Nº 186.
 11. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA Lorenzo (1997), El régimen franquista y Europa: el papel de las relaciones culturales, 1945-1975, en: La política exterior de España en el siglo XX, Madrid.
 12. EIROA SAN FRANCISCO Matilde (2001), Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (1939-1955), Barcelona.
 13. EYZAGUIRRE Jaime (1983), Hispanoamérica del dolor, Santiago.
 14. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Irene (2008), Los centros culturales en el mundo árabe: actores de la política exterior española (1954-1967) en: Nicolas Encarna, Carmen González (eds), Ayeres en discusión. Temas claves de historia contemporánea hoy. IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia.
 15. GONZÁLEZ GONZÁLEZ Irene (2007), La hermandad hispano-árabe en la política cultural del franquismo (1936-1956), "Anales de Historia Contemporánea", nº 23.
 16. HERNANDO DE LARRAMENDI Miguel (2008), El Instituto Hispano-Árabe de Cultura y la política exterior española hacia el mundo árabe, en: Nicolas Encarna, Carmen González (eds). Ayeres en discusión. Temas claves de historia contemporánea hoy. IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Murcia.
 17. LIRA Osvaldo (1985), Hispanidad y mestizaje, Santiago.
 18. MORENO Antonio (1993), El Centro Europeo de Documentación e Información. Un intento fallido de aproximación a Europa, 1952-1962, en: Javier Tusell, Susana Sueiro, José María Marín, Marina Casanova (eds), El régimen de Franco (1936- 1975), Madrid.
 19. ORELLA MARTINEZ José Luis (2014), Danubian and Polish Exile in Contemporary Spain, en: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella (coords), Poland and Spain in Contemporary World, Madrid.
 20. PARDO SANZ Rosa (2010), Fernando María Castiella y la política española hacia el mundo árabe, 1957-1969, en: Bernabé López García, Miguel Hernando de Larramendi (eds), España, el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán. Diplomacia e historia, Barcelona.
 21. PAX ROMANA (1946), XIX Congreso Mundial de Pax Romana, Madrid.
 22. PÉREZ-MAURA Ramón (1997), Del Imperio a la Unión Europea, Madrid.
 23. PORTERO Florentino (1989), Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid.
 24. RUÍZ GIMÉNEZ Joaquín (2014), Diarios de una vida (1967-1978) (Vol. I), Madrid.
 25. SANZ DIAZ Carlos (2008), El papel de la política cultural exterior en las relaciones Hispano-alemanas, 1949-1966, "Ayer", nº 69.
 26. SUÁREZ FERNANDEZ Luis (2005) Franco, Barcelona
 27. . UTRAY SARDÁ Francisco (1980), Un enlace de culturas: relaciones de España con los países árabes, II: El arabismo español,"Revista de información de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO", nº 23
 28. . WEBER Petra María (1994), El CEDI: promotor del Occidente cristiano y de las relaciones hispano-alemanas de los años cincuenta, "Hispania", LIV/3, nº 188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
spa
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu