BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garniszewski Leszek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej - organ reprezentacji funkcjonalnej czy instytucja fasadowa?
European Economic and Social Committee: an Institution of Functional Representation or a Façade Body?
Źródło
Przegląd Europejski, 2015, nr 3, s. 66-81, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Organizacja pracy, Efektywność
Civic society, Work organisation, Effectiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule autor zwraca uwagę na różnice między zakładaną w traktatach i deklaracjach pozycją Komitetu jako społecznego sumienia UE a praktycznymi możliwościami i efektami odegrania tej roli. Analiza dotyczy struktury oraz sposobu funkcjonowania Komitetu, a także funkcji realnie wypełnianych przez Komitet Społeczno-Ekonomiczny jako "pomost" między UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim.(abstrakt oryginalny)

In the article the author draws his attention to the differences between the position of the Committee as a social conscience of the EU (that has been declared in the treaties and declarations) and the practical possibilities to fulfil this role and its results. The analysis featured covers the structure and the manner of operation of the Committee, and, in particular, the functions actually fulfilled by the Committee in its role of the bridge between the EU and the organised civil society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GOEHRING Rebekka (2002), Interest Representation and Legitimacy in the European Union: The New Quest for Civil Society Formation, w: Alex Warleigh, Jenny Fairbrass (red.), Influence and Interests in the European Union: The New Politics of Persuasion and Advocacy, London.
 2. GRANISZEWSKI Leszek (2007), Przedstawiciele Polski w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne, Warszawa.
 3. GRANISZEWSKI Leszek (2001), Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych na tle rozwiązań w państwach europejskich, "Przegląd Europejski", nr 1.
 4. GROSSE Tomasz Grzegorz (2008), Europa na rozdrożu, Warszawa.
 5. GROSSE Tomasz Grzegorz (2014), Kryzys demokracji w Europie, "Przegląd Europejski", nr 3.
 6. GUEGUEN Daniel (2011), Lobbing europejski, Warszawa.
 7. HIX Simon (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa.
 8. JAGUSIAK Bogdan (2011), Reprezentowanie polskich związków zawodowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, Warszawa.
 9. KOMISJA EUROPEJSKA (2001), European governance - A white paper. COM (2001) wersja ostateczna, Bruksela
 10. KOWNACKI Tomasz (2014), Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Warszawa.
 11. MacCORMICK John (2011), European Union Politics, Palgrave Macmillan.
 12. MULEWICZ Jarosław (12.07.2012), Mumia europejska, "Rzeczpospolita"
 13. PAŃCZAK Ewa (2011), Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w: Adam A. Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędników administracji publicznej,Warszawa.
 14. PIĄTKOWSKI Cezary (2004), Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Instytucje Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Konstytucyjnego, Warszawa.
 15. PIĄTKOWSKI Cezary (2005), Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa.
 16. ROWE Carolyn, JEFFERY Charlie (2012), Social and Regional Interests: the ECOSOC and the Committee of the Regions, w: John Peterson, Michael Shackleton, The Institutions of the European Union, Oxford.
 17. SCHENDELEN Rinus van (2006), Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk.
 18. SMISMANS Stijn (2004), Law, Legitimacy and European Governance. Functional Participation in Social Regulation, Oxford.
 19. SZYMBORSKI Wojciech (2005), Unia Europejska. Struktura. Instytucje. Prawo, Bydgoszcz.
 20. TRZASKOWSKI Rafał (2005), Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa.
 21. WEILER Joseph H.H. (2003), Demokracja bez narodu: kryzys europejskości, "Nowa Europa", nr 3.
 22. WOJTASZCZYK Konstanty Adam (2006), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu