BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vogelgesang Alina (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Tytuł
Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe na przykładzie działalności gospodarczej w ramach mlm (multi level marketingu)
Consumer Behavior and Socio-Cultural Determinates as an Example of Economic Activity within the MLM (Multi Level Marketing)
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 3, s. 113-123, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu
Słowa kluczowe
Marketing wielopoziomowy, Konsument, Teoria zachowań ludzkich, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Socjologia
Multilevel marketing, Consumer, Theory of human behavior, Cultural determinants of business, Sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od zachowań konsumentów na rynku uzależnione jest istnienie współczesnych przedsiębiorstw. Rozpoznanie postępowania konsumentów w obszarze zaspokojenia ich potrzeb stanowi źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Wiedza ta pozwala na właściwe projektowanie i wprowadzanie produktu na rynek, ustalenie odpowiedniej polityki cenowej, dystrybucji czy systemu promocji-mix, który będzie zaspokajał potrzeby i pragnienia. Problematyka zachowań konsumentów jest bardzo szeroka i wymagająca permanentnej weryfikacji. Ponadto syndromatyczność zjawiska zachowań konsumentów wymaga wielowymiarowego i interdyscyplinarnego podejścia do badań - rozpoznania przez badaczy między innymi osiągnięć z zakresu zarówno ekonomii, jak i psychologii oraz socjologii. Zachowania nabywców ulegają zmianom pod wpływem różnorodnych czynników, na które w dużym stopniu firmy nie potrafią oddziaływać.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to investigate the nature of the relationship between socio-cultural determinants and consumer behavior in the light of MLM (Multi level marketing). The author conducted a research in order to verify the hypothesis that these determinants strongly influence clients' and distributors' behavior , and as a result they adopt a the multi- -level marketing system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J.: Podstawy marketingu. Wydanie IV. Kraków: Instytut Marketingu 2004.
 2. Brzozowska-Woś, M.: Wybrane czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów. W: Marketing. Ujęcie relacyjne. Red. M. Brzozowska-Woś. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2010.
 3. Goldsmith, E.B.: Consumer Economics. Issues & Behaviors. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 4. Kaczmarczyk, S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 2007.
 5. Kolny, B.: Uwarunkowania kształtujące zachowania konsumentów w czasie wolnym. Zeszyty naukowe nr 2. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2004.
 6. Kotler, Ph.: Marketing (wydanie XI). Poznań: Rebis 2005.
 7. Miczyńska-Kowalska M.: Zachowania konsumenckie. Lublin: Polihymia 2004.
 8. Nowak, L.: Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2009.
 9. Raymond, M.: Tomorrow People: Future Consumers and How to Read Them. "Financial Times Press" 2003.
 10. Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2000.
 11. Salomon, M.R.: Zachowania i zwyczaje konsumentów (wydanie VI). Gliwice: Helion 2006.
 12. Sandhausen, R. L.: Marketing. Barron's Educational Series. New York 2000.
 13. Smyczek, S.: Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. W: Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych - szanse i zagrożenia. Red. S. Smyczek. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 14. Poznań-Chorzów: Wydawnictwo WSB 2012.
 14. Światowy G.: Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE 2006.
 15. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1994.
 16. Warzecha A.: Multi-level marketing w gospodarce rynkowej. Sosnowiec: Media Publisher Wydawnictwo Prasowe 2012.
 17. Warzecha A.: Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci. "Network Magazyn" 2011, nr 27, http://www.networkmagazyn.pl/przedsiebiorstwo-mlm-czastka-globalnej-sieci [data dostępu: 22.02.2014].
 18. Warzecha A.: Zastosowanie MLM. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" luty/ 2010.
 19. Woś J.: Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2003.
 20. http://sjp.pwn.pl/slownik/2533935/uwarunkowanie [ data dostępu: 22.04.2014].
 21. http://sjp.pwn.pl/szukaj/determinanta [data dostępu: 22.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu